ההרחבות הפופולריות ביותר

הרשמה כמנוי

Lightning נדרשת הפעלה מחדש

Organize your schedule and life's important events in a calendar that's fully integrated with your Thunderbird email. Manage multiple calendars, create your daily to do list, invite friends to events, and subscribe to public calendars.

דירוג 3 מתוך 5 כוכבים (1,851)
6,820,908 משתמשים

ImportExportTools נדרשת הפעלה מחדש

Adds some tools to import and export folders and messages

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (180)
482,134 משתמשים

Provider for Google Calendar נדרשת הפעלה מחדש

Allows bidirectional access to Google Calendar

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (970)
336,818 משתמשים

FlashGot Mass Downloader נדרשת הפעלה מחדש

Download all the links, movies and audio clips of a page at the maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and reliable external download managers.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (866)
320,734 משתמשים

Element Hiding Helper עבור Adblock Plus

הילחמו בהודעות הטקסט! Element Hiding Helper היא הרחבת אחות של Adblock Plus אשר נועדה לגרום ליצירת חוקי הסתרת אלמנטים להיות פשוטה.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (469)
224,897 משתמשים

Quick Locale Switcher נדרשת הפעלה מחדש

Allows you to quickly switch to a different language (User Interface, Spell Checker Dictionary and Website content) in your Mozilla application.

דירוג 3 מתוך 5 כוכבים (88)
197,212 משתמשים

LookOut נדרשת הפעלה מחדש

LookOut is a plugin which allows Thunderbird to interface with Microsoft's mail tools by decoding metadata and attachments encapsulated/embedded in a TNEF encoded attachment (aka winmail.dat).

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (156)
179,314 משתמשים

Manually sort folders נדרשת הפעלה מחדש

This extension allows you to manually sort (order) your folders in the folder pane of Thunderbird or automatically sort them, but in a better way. This extension also allows you to re-order accounts in the folder pane.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (180)
170,275 משתמשים

Password Exporter

This add-on allows you to export your saved passwords and disabled login hosts using XML or CSV files that can be imported later.

Note: This add-on won't work in Firefox 57. It may eventually if the APIs to access passwords are implemented.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (545)
141,494 משתמשים

Enigmail מומלצים

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (209)
139,324 משתמשים

Menu Wizard נדרשת הפעלה מחדש

Customize menus : Helps removing, moving and renaming menus and menu items
Colorize important menu for ease of use! (use Style (CSS))
Change or disable any of used keyboard shortcuts
Support: Firefox, Thunderbird and SeaMonkey

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (242)
138,111 משתמשים

Download Status Bar

If you are the kind of person who likes to have total control over every aspect of your downloads, "Download Status Bar" is the add-on you are looking for.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (435)
117,987 משתמשים

MinimizeToTray revived נדרשת הפעלה מחדש

Minimizes windows into the system tray.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (362)
117,265 משתמשים

SQLite Manager נדרשת הפעלה מחדש

Manage any SQLite database on your computer.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (332)
106,273 משתמשים

CompactHeader נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Add symbol in header plane to switch between compact and expanded view. Options to switch between one or two lines compact view, which buttons should be displayed in header pane. For Thunderbird 36 and older use version 2.0.9 (see version history)

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (166)
100,214 משתמשים

gContactSync נדרשת הפעלה מחדש

Synchronizes contacts & groups between Thunderbird or SeaMonkey and Google Contacts. Imports Facebook friends, contacts you follow on Twitter, and more.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (238)
94,209 משתמשים

Quicktext נדרשת הפעלה מחדש

Quicktext is an extension for Thunderbird that lets you create templates that can be easily inserted into your own emails.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (310)
93,901 משתמשים

Test Pilot for Thunderbird

Add-on has now been discontinued, see below.

דירוג 1 מתוך 5 כוכבים (15)
86,619 משתמשים

Signature Switch נדרשת הפעלה מחדש

Switch the signature on/off or choose a new one from your predefined set...

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (194)
71,811 משתמשים

הסר הודעות כפולות נדרשת הפעלה מחדש

מחפש ומסיר הודעות אשר הינן כפילויות של הודעות אחרות בתיקיות הדואר שלך.

דירוג 4 מתוך 5 כוכבים (174)
71,451 משתמשים