הרחבות בדירוג הגבוה ביותר

הרשמה כמנוי

QuickFolders (Tabbed Folders) נדרשת הפעלה מחדש

The "Swiss army knife" of folders. Turn your favorites into tabs - open folders and subfolders, move mails without scrolling around or searching. powerful + easy.

See new mail at a glance after automatic filtering - supports quickFilters addon!

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (120)
22,891 משתמשים

Classic Toolbar Buttons [Fx45-56][Tb24-58]

'Classic Toolbar Buttons' add-on restores old toolbar button ui (known from Fx 4-7s small view, Fx 4-12s large view & Tb 5-14) for current Firefox, Thunderbird and Seamonkey versions.

Beta builds on versions page!

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (143)
23,283 משתמשים

NewScrollbars (aka NoiaScrollbars) [Fx/Tb 10-56] נדרשת הפעלה מחדש

The "NewScrollbars"-extension replaces default scrollbars of Firefox and Thunderbird with colorized ones (partly) known from "Noia themes".
[ not compatible with Firefox / Thunderbird 57+ ]

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (100)
11,345 משתמשים

HTitle (discontinued) נדרשת הפעלה מחדש

Hide title bar if window is maximized.

This add-on has been discontinued!

Legacy extensions support will be dropped in Firefox 57. If you interest in CSD on Linux, please track progress on https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1283299.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (129)
2,929 משתמשים

EHTip נדרשת הפעלה מחדש

Word translation in tooltip with English⟷Croatian dictionary already incorporated.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (64)
1,102 משתמשים

Download Status Bar

If you are the kind of person who likes to have total control over every aspect of your downloads, "Download Status Bar" is the add-on you are looking for.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (432)
125,263 משתמשים

Address Close Button נדרשת הפעלה מחדש

Adds a Address Close Button to mail compose window.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (24)
12,538 משתמשים

Add-ons Manager - Version Number [Fx/Tb 45-56]

Restores version numbers for all installed add-ons inside Add-on Manager on Firefox, Thunderbird and Seamonkey.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (27)
1,592 משתמשים

XNote++ נדרשת הפעלה מחדש

Persistent sticky notes for Thunderbird associated to mails.
This is a port to Thunderbird >= 3 based on XNote 2.1.0 ( https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/3093 ) with bugfixes and additional features.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (67)
22,558 משתמשים

Element Hiding Helper עבור Adblock Plus

הילחמו בהודעות הטקסט! Element Hiding Helper היא הרחבת אחות של Adblock Plus אשר נועדה לגרום ליצירת חוקי הסתרת אלמנטים להיות פשוטה.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (467)
250,443 משתמשים

Saved Password Editor נדרשת הפעלה מחדש

Adds the ability to create and edit entries in the password manager.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (384)
62,637 משתמשים

Sun Cult נדרשת הפעלה מחדש

Worldwide Sunrise, Sunset, Twilight, Moonrise and Moonset...

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (106)
2,507 משתמשים

Slim Add-ons Manager

The Add-ons Manager slims down!
This add-on reduces the height of entries in the Add-on Manager, so you can display more of them at a time.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (53)
4,143 משתמשים

שלח מאוחר יותר נדרשת הפעלה מחדש

‫'שלח מאוחר יותר' משמש לשליחת הודעות במועד עתידי‬

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (114)
72,743 משתמשים

Close tab on ESC נדרשת הפעלה מחדש

Closes a Mozilla Thunderbird tab when pressing the Escape key.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (40)
2,969 משתמשים

Search Results Sort By Date Not Relevance נדרשת הפעלה מחדש

Makes search results sort by "date" instead of "relevance" by default.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (16)
3,336 משתמשים

NoiaButtons [Fx45-56][Tb45-58]

The 'NoiaButtons' add-on offers cartoonish toolbar button icons (known from Noia themes) for default theme and lightweight themes. Further more lite silver and dark versions of Noia themes are included.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (22)
11,322 משתמשים

Rise of the Tools

Moves the toolbar back above the tabbar.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (57)
3,058 משתמשים

Archive This נדרשת הפעלה מחדש

Provides keyboard shortcuts for filing messages into nine configurable "favorite" folders using user-defined keys. Also provides a simple filter system with a keyboard shortcut to file the currently selected message(s) into the correct folder.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (28)
1,497 משתמשים

ConQuery נדרשת הפעלה מחדש

Context searching for everyone and URL manipulation tool for advanced users...

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (36)
77 משתמשים