הרחבות בדירוג הגבוה ביותר

הרשמה כמנוי

QuickFolders (Tabbed Folders) נדרשת הפעלה מחדש

The "Swiss army knife" of folders. Turn your favorites into tabs - open folders and subfolders, move mails without scrolling around or searching. powerful + easy.

See new mail at a glance after automatic filtering - supports quickFilters addon!

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (121)
19,964 משתמשים

Classic Toolbar Buttons [Fx45-56]

'Classic Toolbar Buttons' add-on restores old toolbar button ui (known from Fx 4-7s small view, Fx 4-12s large view & Tb 5-14) for current Firefox, Thunderbird and Seamonkey versions.

Beta builds on versions page!

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (145)
19,169 משתמשים

NewScrollbars (aka NoiaScrollbars) [Fx10-56] נדרשת הפעלה מחדש

The "NewScrollbars"-extension replaces default scrollbars of Firefox and Thunderbird with colorized ones (partly) known from "Noia themes".
[ not compatible with Firefox / Thunderbird 57+ ]

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (103)
10,628 משתמשים

HTitle (discontinued) נדרשת הפעלה מחדש

Hide title bar if window is maximized.

This add-on has been discontinued!

Legacy extensions support will be dropped in Firefox 57. If you interest in CSD on Linux, please track progress on https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1283299.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (130)
2,134 משתמשים

EHTip נדרשת הפעלה מחדש

Word translation in tooltip with English⟷Croatian dictionary already incorporated.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (64)
865 משתמשים

Download Status Bar

If you are the kind of person who likes to have total control over every aspect of your downloads, "Download Status Bar" is the add-on you are looking for.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (438)
102,700 משתמשים

Address Close Button נדרשת הפעלה מחדש

Adds a Address Close Button to mail compose window.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (24)
10,653 משתמשים

Add-ons Manager - Version Number [Fx45-56]

Restores version numbers for all installed add-ons inside Add-on Manager on Firefox, Thunderbird and Seamonkey.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (28)
1,419 משתמשים

Saved Password Editor נדרשת הפעלה מחדש

Adds the ability to create and edit entries in the password manager.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (388)
53,880 משתמשים

Element Hiding Helper עבור Adblock Plus

הילחמו בהודעות הטקסט! Element Hiding Helper היא הרחבת אחות של Adblock Plus אשר נועדה לגרום ליצירת חוקי הסתרת אלמנטים להיות פשוטה.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (473)
194,878 משתמשים

XNote++ נדרשת הפעלה מחדש

Persistent sticky notes for Thunderbird associated to mails.
This is a port to Thunderbird >= 3 based on XNote 2.1.0 ( https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/3093 ) with bugfixes and additional features.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (68)
19,022 משתמשים

Sun Cult נדרשת הפעלה מחדש

Worldwide Sunrise, Sunset, Twilight, Moonrise and Moonset...

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (107)
2,103 משתמשים

Slim Add-ons Manager

The Add-ons Manager slims down!
This add-on reduces the height of entries in the Add-on Manager, so you can display more of them at a time.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (54)
3,392 משתמשים

Close tab on ESC נדרשת הפעלה מחדש

Closes a Mozilla Thunderbird tab when pressing the Escape key.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (40)
2,675 משתמשים

Search Results Sort By Date Not Relevance נדרשת הפעלה מחדש

Makes search results sort by "date" instead of "relevance" by default.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (16)
2,973 משתמשים

NoiaButtons [Fx45-56]

The 'NoiaButtons' add-on offers cartoonish toolbar button icons (known from Noia themes) for default theme and lightweight themes. Further more lite silver and dark versions of Noia themes are included.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (23)
9,201 משתמשים

Rise of the Tools

Moves the toolbar back above the tabbar.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (57)
2,743 משתמשים

Archive This נדרשת הפעלה מחדש

Provides keyboard shortcuts for filing messages into nine configurable "favorite" folders using user-defined keys. Also provides a simple filter system with a keyboard shortcut to file the currently selected message(s) into the correct folder.

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (28)
1,317 משתמשים

שלח מאוחר יותר נדרשת הפעלה מחדש

‫'שלח מאוחר יותר' משמש לשליחת הודעות במועד עתידי‬

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (116)
65,113 משתמשים

ConQuery נדרשת הפעלה מחדש

Context searching for everyone and URL manipulation tool for advanced users...

דירוג 5 מתוך 5 כוכבים (36)
64 משתמשים