הרחבות לפי מספר הורדות בשבוע

הרשמה כמנוי

Lightning נדרשת הפעלה מחדש

Organize your schedule and life's important events in a calendar that's fully integrated with your Thunderbird email. Manage multiple calendars, create your daily to do list, invite friends to events, and subscribe to public calendars.

מדורג 3 מתוך 5 כוכבים (1,835)
15,322 הורדות בשבוע

ImportExportTools נדרשת הפעלה מחדש

Adds some tools to import and export folders and messages

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (172)
14,210 הורדות בשבוע

Full Web Page Screenshots (♥♥♥♥♥) נדרשת הפעלה מחדש

FireShot makes full web page screenshots. Demo: http://bit.ly/RlBQMV

Screenshots can be quickly captured and:

― Saved as Image or PDF with links
― Sent to clipboard
― Printed
― Annotated *
― Uploaded *
― E-Mailed *

* OS Windows only

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (564)
9,989 הורדות בשבוע

Provider for Google Calendar נדרשת הפעלה מחדש

Allows bidirectional access to Google Calendar

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (961)
8,766 הורדות בשבוע

FlashGot Mass Downloader נדרשת הפעלה מחדש

Download all the links, movies and audio clips of a page at the maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and reliable external download managers.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (771)
7,905 הורדות בשבוע

Enigmail נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (200)
7,221 הורדות בשבוע

Auto Resize Image נדרשת הפעלה מחדש

Resizer for inline and attachment images (JPEG, PNG, BMP and GIF image formats).
All platforms are supported (Windows, Linux and Macintosh).

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (28)
6,305 הורדות בשבוע

Theme Font & Size Changer for ThunderBird

Theme Font & Size Changer lets you change the global font size and font family used for the user interface in Firefox. Design your browser with your favorite font.

מדורג 3 מתוך 5 כוכבים (52)
5,574 הורדות בשבוע

SQLite Manager נדרשת הפעלה מחדש

Manage any SQLite database on your computer.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (225)
4,261 הורדות בשבוע

gContactSync נדרשת הפעלה מחדש

Synchronizes contacts & groups between Thunderbird or SeaMonkey and Google Contacts. Imports Facebook friends, contacts you follow on Twitter, and more.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (231)
3,511 הורדות בשבוע

Manually sort folders נדרשת הפעלה מחדש

This extension allows you to manually sort (order) your folders in the folder pane of Thunderbird or automatically sort them, but in a better way. This extension also allows you to re-order accounts in the folder pane.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (168)
3,362 הורדות בשבוע

CardBook נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

A new Thunderbird address book based on the CardDAV and vCard standards.

Twitter: @CardBookAddon
Forum: https://cardbook.6660.eu/

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (139)
3,311 הורדות בשבוע

Password Exporter

This add-on allows you to export your saved passwords and disabled login hosts using XML or CSV files that can be imported later.

Note: This add-on won't work in Firefox 57. It may eventually if the APIs to access passwords are implemented.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (493)
2,774 הורדות בשבוע

QuickNote נדרשת הפעלה מחדש

A simple note-taking extension.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (196)
2,268 הורדות בשבוע

Mail Merge נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Mass Mail and Personal Mail

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (152)
2,207 הורדות בשבוע

Element Hiding Helper עבור Adblock Plus

הילחמו בהודעות הטקסט! Element Hiding Helper היא הרחבת אחות של Adblock Plus אשר נועדה לגרום ליצירת חוקי הסתרת אלמנטים להיות פשוטה.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (462)
2,035 הורדות בשבוע

שלח מאוחר יותר נדרשת הפעלה מחדש

‫'שלח מאוחר יותר' משמש לשליחת הודעות במועד עתידי‬

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (110)
2,030 הורדות בשבוע

Color Transform

Transform the colors of entire web pages or selected elements. Combine predefined themes with basic transforms. Save transforms for specific web domains.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (24)
1,971 הורדות בשבוע

LookOut (fix version) נדרשת הפעלה מחדש

LookOut is a plugin which allows Thunderbird to interface with Microsoft's mail tools by decoding metadata and attachments encapsulated/embedded in a TNEF encoded attachment (aka winmail.dat).
Support: Thunderbird and SeaMonkey

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (17)
1,865 הורדות בשבוע

MinimizeToTray revived נדרשת הפעלה מחדש

Minimizes windows into the system tray.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (352)
1,603 הורדות בשבוע