הרחבות שעודכנו לאחרונה

הרשמה כמנוי

Reply to All as Cc נדרשת הפעלה מחדש

Send a reply for recipients as CC except the sender, when you do "Reply to All".

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (4)
385 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 21, 2017

CardBook נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

A new Thunderbird address book based on the CardDAV and vCard standards.

Twitter: @CardBookAddon
Forum: https://cardbook.6660.eu/

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (128)
19,649 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 20, 2017

Copiar Assunto נדרשת הפעלה מחדש

Adiciona um botão para copiar o Assunto do email selecionado para a área de transferência

Add a button to copy the Subject line of the selected email to the clipboard

טרם דורג
0 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 20, 2017

Mail Redirect נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Allow to redirect (a.k.a. "remail") mail messages to other recipients.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (126)
34,008 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 17, 2017

Lightning Invitation Notifier נדרשת הפעלה מחדש

This extension is an extension to Mozilla Lightning for Thunderbird.
It shows a toast message and opens the invitations window when an invitation arrives.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (2)
1,327 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 17, 2017

QuickFilter Watched Threads נדרשת הפעלה מחדש

Adds a filter to show only watched threads

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (1)
160 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 16, 2017

Theme Font & Size Changer for TB

Theme Font & Size Changer lets you change the global font size and font family used for the user interface in Firefox. Design your browser with your favorite font.

טרם דורג
149 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 15, 2017

AutoSlide נדרשת הפעלה מחדש

The AutoSlide addon automatically moves the splitter between the thread and the message pane in Thundbird so that the thread pane is set to a optimal height.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (1)
117 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 15, 2017

Menu On Top (SuperMenu Avatar)

Move the Thunderbird menu bar to the top. Choose from a selection of visual styles + colors. Add frequently used bookmarks and an avatar icon without wasting precious screen space. Bookmark your favorite sites, emails, folders or configuration pages.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (6)
1,185 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 13, 2017

Sieve

This Extension implements the ManageSieve protocol for securely managing Sieve Script on a remote IMAP server...

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (27)
9,218 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 12, 2017

TORPEDO - TOoltip-poweRed Phishing Email DetectiOn נדרשת הפעלה מחדש

TORPEDO ist ein Tool zum Erkennen von betrügerischen Links (Phishing). Bewegen Sie die Maus über einen Link in einer Email. TORPEDO zeigt Ihnen die tatsächliche Webadresse in einem Tooltip an und hilft Ihnen, diese zu untersuchen.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (4)
1,104 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 5, 2017

Tiny JavaScript Debugger נדרשת הפעלה מחדש

TinyJSD is a JavaScript debugger for privileged code running Mozilla products like Firefox, Thunderbird, SeaMonkey. It serves to debug the application as well as extensions written in JavaScript.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (8)
21,166 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 5, 2017

osu! Beatmap Accelerator ‏תומך ב־Firefox 57 ומעלה

Accelerate download osu!beatmap(need to pay).

טרם דורג
2 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 5, 2017

SelectionSK נדרשת הפעלה מחדש

Pops up user menu with useful tools (copy, highlight, translation, search, etc.) when text is selected with the mouse

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (57)
560 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 4, 2017

Caret Out נדרשת הפעלה מחדש

IMEオフ時に誤ってF7キーを押した際に、キャレットブラウズモードが有効になるのを防ぎます。F7キーを用いてカタカナ変換を行う日本語圏向けのアドオンです。

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (3)
254 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 3, 2017

TbSync (Provider for Exchange ActiveSync) נדרשת הפעלה מחדש

Synchronize Exchange ActiveSync accounts to Thunderbird Addressbook and Calendar, supports Office 365, Outlook.com, Freenet, Strato, Hotmail, Kopano and other EAS compatible servers.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (8)
1,683 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 3, 2017

Flex Confirm Mail נדרשת הפעלה מחדש

Confirm mail address and attachments based on flexible rules.

מדורג 3 מתוך 5 כוכבים (2)
13,450 משתמשים
עודכן בתאריך נוב' 1, 2017

StartupMaster

Asks for the master password at startup (fixes multiple password prompt)

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (253)
19,301 משתמשים
עודכן בתאריך אוק' 31, 2017

Classic Password Editor נדרשת הפעלה מחדש

Adds the ability to create and edit entries in the password manager.

טרם דורג
481 משתמשים
עודכן בתאריך אוק' 31, 2017

Saved Password Editor נדרשת הפעלה מחדש

Adds the ability to create and edit entries in the password manager.

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (329)
72,761 משתמשים
עודכן בתאריך אוק' 31, 2017