תוספות מומלצות

הרשמה כמנוי

Mail Redirect נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Allow to redirect (a.k.a. "remail") mail messages to other recipients.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (126)
36,743 משתמשים

CompactHeader נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Add symbol in header plane to switch between compact and expanded view. Options to switch between one or two lines compact view, which buttons should be displayed in header pane. For Thunderbird 36 and older use version 2.0.9 (see version history)

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (166)
96,790 משתמשים

Enigmail מומלצים

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (207)
137,258 משתמשים

Mail Merge נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

Mass Mail and Personal Mail

מדורג 5 מתוך 5 כוכבים (155)
59,414 משתמשים

CardBook נדרשת הפעלה מחדש מומלצים

A new Thunderbird address book based on the CardDAV and vCard standards.

Twitter: @CardBookAddon
Forum: https://cardbook.6660.eu/

מדורג 4 מתוך 5 כוכבים (157)
28,719 משתמשים