Để sử dụng các tiện ích mở rộng này, bạn cần tải xuống Firefox.

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Tab Stash

Lưu hàng loạt thẻ dưới dạng dấu trang tiện lợi.
Nhận tiện ích mở rộng

Các tiện ích mở rộng giống như các ứng dụng dành cho Firefox.

Chúng thêm các tính năng vào Firefox để giúp duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn hoặc chỉ đơn giản là thú vị.
Xem tất cả các tiện ích mở rộng
Gói khởi đầu của tiện ích mở rộng
Gói khởi đầu của tiện ích mở rộng
Xem lựa chọn của nhân viên
Tiện ích mở rộng Quyền riêng tư & bảo mật
Tiện ích mở rộng Quyền riêng tư & bảo mật
Xem lựa chọn của nhân viên
Media enhancement extensions
Media enhancement extensions
Xem lựa chọn của nhân viên
Tiện ích mở rộng được đề xuất
 • RoboForm Password Manager

  RoboForm Password Manager

  RoboForm, the #1 ranked Password Manager makes your life easier by remembering passwords and logging you into websites automatically

  67.105 người dùng

 • Swift Selection Search

  Swift Selection Search

  Swiftly access your search engines in a popup panel when you select text in a webpage. Context menu also included!

  11.323 người dùng

 • Image Search Options

  Image Search Options

  A customizable reverse image search tool that conveniently presents a variety of top image search engines.

  43.106 người dùng

 • Clear Cache

  Clear Cache

  Clear browser cache with a single click or via the F9 key. F9 Fever! ;)

  63.225 người dùng

Chủ đề phổ biến
Tùy chỉnh YouTube
 • AdBlocker for YouTube™

  AdBlocker for YouTube™

  Remove all annoying ads from YouTube.

  480.671 người dùng

 • Enhancer for YouTube™

  Enhancer for YouTube™

  Kiểm soát YouTube và nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn!

  576.822 người dùng

 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  457.314 người dùng

 • YouTube NonStop

  YouTube NonStop

  Tired of getting that "Video paused. Continue watching?" confirmation dialog? This extension autoclicks it, so you can listen to your favorite music uninterrupted. Working on YouTube and YouTube Music!

  128.840 người dùng

Tiện ích hỗ trợ tiếp cận
 • Dark Reader

  Dark Reader

  Chế độ tối cho mọi trang web. Chăm sóc đôi mắt của bạn, sử dụng chủ đề tối cho trình duyệt ban đêm và hàng ngày.

  1.084.286 người dùng

 • Đọc Cho Tôi Nghe

  Đọc Cho Tôi Nghe

  Đọc nghe nội dung trang web - tiếng Anh và Việt. Dùng nghe đọc tin tức, truyện online. Giọng đọc hay, tiện ích dễ xài.

  152.178 người dùng

 • Sidebery

  Sidebery

  Vertical tabs tree and bookmarks in sidebar with advanced containers configuration, grouping and many other features.

  75.707 người dùng

 • Dark Mode

  Dark Mode

  Dark theme and night shift mode for every website. Care your eyes, use Dark Mode for night and daily web browsing.

  31.561 người dùng

Chủ đề thịnh hành
 • Colorful nebulae

  Colorful nebulae

  1.175 người dùng

 • Black Theme

  Black Theme

  2.470 người dùng

 • Floral Moon

  Floral Moon

  204 người dùng

Chủ đề thịnh hành
 • Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  With this extension you can check text with the free style and grammar checker LanguageTool. It finds many errors that a simple spell checker cannot detect, like mixing up there/their, a/an, or repeating a word.

  351.217 người dùng

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  332.645 người dùng

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  65.302 người dùng

 • Dark Background and Light Text

  Dark Background and Light Text

  Make every web page (or just the pages you want) display light text on dark backgrounds. All color variations are fully customizable.

  35.232 người dùng

Tiện ích mở rộng được gắn thẻ “streaming”
 • Enhancer for YouTube™

  Enhancer for YouTube™

  Kiểm soát YouTube và nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn!

  576.822 người dùng

 • Easy Youtube Video Downloader Express

  Easy Youtube Video Downloader Express

  A simple extension for superfast and easy YouTube downloads in FLV, 3GP, MP3, MP4, 720p, and 1080p formats.

  569.684 người dùng

 • 'Improve YouTube!' 🎧 (For YouTube & Video)

  'Improve YouTube!' 🎧 (For YouTube & Video)

  Youtube Extension. Powerful but lightweight. Enrich your Youtube & content selection. Make YouTube tidy&smart! Layout Filters Shortcuts Adblocker Playlist

  51.106 người dùng

 • Turn Off the Lights

  Turn Off the Lights

  Toàn bộ trang web sẽ tối dần, vì thế bạn có thể xem các video giống như khi bạn xem trong rạp chiếu phim.

  42.250 người dùng