Tiện ích mở rộng giống như các ứng dụng cho trình duyệt của bạn.

Chúng thêm các tính năng vào Firefox để giúp duyệt nhanh hơn, thông minh hơn hoặc chỉ đơn giản là vui vẻ.

Tiện ích mở rộng nổi bật
Tiện ích mở rộng năng suất
Chủ đề nổi bật
Các công cụ tăng tốc YouTube
Trình đọc tin trực tuyến