ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

EPUBReader

Read ePub files right in Firefox—increase font size, page dimensions, and more.
Nhận tiện ích mở rộng

Các tiện ích mở rộng giống như các ứng dụng dành cho Firefox.

Chúng thêm các tính năng vào Firefox để giúp duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn hoặc chỉ đơn giản là thú vị.
Xem tất cả các tiện ích mở rộng
Công cụ và tổ chức thẻ
Công cụ và tổ chức thẻ
Khám phá tiện ích mở rộng
Bảo mật ngoài tiện ích mở rộng trình duyệt
Bảo mật ngoài tiện ích mở rộng trình duyệt
Tìm hiểu Thêm
Các trình tăng cường phương tiện cho Firefox
Các trình tăng cường phương tiện cho Firefox
Khám phá tiện ích mở rộng
Tiện ích mở rộng được đề xuất
 • SingleFile

  SingleFile

  Save an entire web page—including images and styling—as a single HTML file.

  40.887 người dùng

 • Default Bookmark Folder

  Default Bookmark Folder

  Allows you to choose the default bookmark location folder and quickly bookmark pages via a dedicated icon.

  21.523 người dùng

 • Smart HTTPS

  Smart HTTPS

  This extension automatically changes HTTP web addresses to the secure HTTPS, whenever possible.

  19.417 người dùng

 • Gesturefy

  Gesturefy

  Navigate, operate and browse faster with mouse gestures! A customizable mouse gesture add-on with a variety of different commands.

  103.297 người dùng

Chủ đề phổ biến
Tiện ích mở rộng bảo mật nâng cao
 • Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery is a powerful privacy extension. Block ads, stop trackers and speed up websites.

  1.229.092 người dùng

 • Facebook Container

  Facebook Container

  Prevent Facebook from tracking you around the web. The Facebook Container extension for Firefox helps you take control and isolate your web activity from Facebook.

  1.968.243 người dùng

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  1.030.389 người dùng

 • DuckDuckGo Privacy Essentials

  DuckDuckGo Privacy Essentials

  Privacy, simplified. Our add-on provides the privacy essentials you need to seamlessly take control of your personal information, no matter where the internet takes you: tracker blocking, smarter encryption, DuckDuckGo private search, and more.

  1.471.972 người dùng

Các tiện ích mở rộng phổ biến
 • uBlock Origin

  uBlock Origin

  Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

  5.104.045 người dùng

 • Video DownloadHelper

  Video DownloadHelper

  The easy way to download and convert Web videos from hundreds of YouTube-like sites.

  2.264.847 người dùng

 • DuckDuckGo Privacy Essentials

  DuckDuckGo Privacy Essentials

  Privacy, simplified. Our add-on provides the privacy essentials you need to seamlessly take control of your personal information, no matter where the internet takes you: tracker blocking, smarter encryption, DuckDuckGo private search, and more.

  1.471.972 người dùng

 • AdBlocker Ultimate

  AdBlocker Ultimate

  Trình chặn quảng cáo miễn phí và được cải tiến. Gỡ bỏ hoàn toàn TẤT CẢ quảng cáo. Không có quảng cáo "được chấp nhận" hay danh sách loại trừ một nhà quảng cáo nào, ngăn chặn theo dõi và các phần mềm độc hại!

  1.363.439 người dùng

Chủ đề được đề xuất
Trình quản lý mật khẩu được đề xuất
 • Bitwarden - Trình quản lý mật khẩu miễn phí

  Bitwarden - Trình quản lý mật khẩu miễn phí

  Một trình quản lý mật khẩu an toàn và miễn phí cho mọi thiết bị của bạn

  281.544 người dùng

 • LastPass Password Manager

  LastPass Password Manager

  LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.

  900.222 người dùng

 • RoboForm Password Manager

  RoboForm Password Manager

  RoboForm, the #1 ranked Password Manager makes your life easier by remembering passwords and logging you into websites automatically

  76.005 người dùng

 • MYKI Password Manager & Authenticator

  MYKI Password Manager & Authenticator

  Offline P2P encrypted password manager & authenticator. Auto-fill Two-Factor Authentication (2FA) tokens.

  4.506 người dùng