Để sử dụng các tiện ích mở rộng này, bạn cần
tải xuống Firefox

ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

TinEye Reverse Image Search

Tìm một hình ảnh thú vị trên web? Sử dụng TinEye để khám phá nguồn gốc của nó.
Nhận tiện ích mở rộng

Các tiện ích mở rộng giống như các ứng dụng dành cho Firefox.

Chúng thêm các tính năng vào Firefox để giúp duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn hoặc chỉ đơn giản là thú vị.
Xem tất cả các tiện ích mở rộng
Test new Android extensions
Test new Android extensions
Bắt đầu
Tiện ích mở rộng Quyền riêng tư & bảo mật
Tiện ích mở rộng Quyền riêng tư & bảo mật
Xem lựa chọn của nhân viên
Tiện ích mở rộng được đề xuất
 • Worldwide Radio

  Worldwide Radio

  Listen to live radio stations from around the world!

  41.245 người dùng

 • Video Background Play Fix

  Video Background Play Fix

  Some sites may not work with Firefox for Android video background play feature. This add-on provides a quick fix by blocking the Page Visibility API and the Fullscreen API.

  170.283 người dùng

 • Youtube Audio

  Youtube Audio

  Stream just the audio from YouTube to save bandwidth and battery life

  44.097 người dùng

 • PocketTube: Youtube Subscription Manager

  PocketTube: Youtube Subscription Manager

  The best way to group your subscriptions Using this simple extension you can create collections that seamlessly fit into YouTube's layout.

  17.937 người dùng

Chủ đề phổ biến
Tùy chỉnh YouTube
 • AdBlocker for YouTube™

  AdBlocker for YouTube™

  Remove all annoying ads from YouTube.

  520.049 người dùng

 • Enhancer for YouTube™

  Enhancer for YouTube™

  Kiểm soát YouTube và nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn!

  744.614 người dùng

 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  337.369 người dùng

 • YouTube NonStop

  YouTube NonStop

  Tired of getting that "Video paused. Continue watching?" confirmation dialog? This extension autoclicks it, so you can listen to your favorite music uninterrupted. Working on YouTube and YouTube Music!

  118.952 người dùng

Chủ đề thịnh hành
 • Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  With this extension you can check text with the free style and grammar checker LanguageTool. It finds many errors that a simple spell checker cannot detect, like mixing up there/their, a/an, or repeating a word.

  258.392 người dùng

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  269.211 người dùng

 • Dark Background and Light Text

  Dark Background and Light Text

  Make every web page (or just the pages you want) display light text on dark backgrounds. All color variations are fully customizable.

  30.230 người dùng

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  69.044 người dùng

Chủ đề thịnh hành
Phát trực tuyến xã hội
 • Enhancer for YouTube™

  Enhancer for YouTube™

  Kiểm soát YouTube và nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn!

  744.614 người dùng

 • YouTube NonStop

  YouTube NonStop

  Tired of getting that "Video paused. Continue watching?" confirmation dialog? This extension autoclicks it, so you can listen to your favorite music uninterrupted. Working on YouTube and YouTube Music!

  118.952 người dùng

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  269.211 người dùng

 • Youtube Audio

  Youtube Audio

  Stream just the audio from YouTube to save bandwidth and battery life

  44.097 người dùng

Tiện ích mở rộng được gắn thẻ “pinterest”
 • Emoji

  Emoji

  It permits just with a single click to copy an emoji. There is a search-box and the "Most used emojis" section (the first one). If you want to send feedback or report bug, please contact me: https://www.emojiaddon.com/help

  18.834 người dùng

 • Nút Lưu của Pinterest

  Nút Lưu của Pinterest

  Lưu những thứ bạn tìm thấy trên web.

  191.431 người dùng

 • Raindrop.io

  Raindrop.io

  All-in-one bookmark manager

  19.881 người dùng

 • Save Image to Pinterest on Right Click

  Save Image to Pinterest on Right Click

  Save any pictures to your Pinterest account with just a right click on the image.

  6.488 người dùng