Tùy biến Firefox

Tiện ích bổ sung cho phép hàng triệu người dùng Firefox nâng cao trải nghiệm duyệt web của họ. Nếu bạn biết HTML, JavaScriptCSS, bạn đã có tất cả các kỹ năng cần thiết để tạo ra một tiện ích.

Tìm hiểu cách tạo một tiện ích bổ sung

Tạo từ một tiện ích mở rộng của Chrome

Firefox hỗ trợ API WebExtension, mà trong hầu hết các trường hợp đều tương thích với các API mở rộng mà Chrome, Opera và Edge hỗ trợ, vì vậy các tiện ích mở rộng của bạn sẽ chạy trong Firefox chỉ với một vài thay đổi.

Tìm hiểu cách thức

Xuất bản tiện ích của bạn

Có sẵn một tiện ích chưa? Gửi tiện ích mở rộng hoặc chủ đề của bạn để được liệt kê trên addons.mozilla.org hoặc ký tên và tự phân phối tiện ích mở rộng của bạn.

Đăng nhập

Write one code base for many browsers

With the WebExtensions API, it’s easy to create extensions that will run on Firefox, Chrome, Opera, and Edge with only a few small changes. Learn more about the differences in extension development between the four major browsers and how you can make your extension cross-browser compatible.

View Best Practices for Cross-Browser Development

Tin mới nhất

Xem thêm chi tiết tại blog của chúng tôi

Công cụ

 • Web-Ext

  Một công cụ dòng lệnh để xây dựng, chạy và thử nghiệm các tiện ích mở rộng.

 • Kiểm định Tiện ích

  Kiểm tra mã tự động cho tiện ích của bạn.

 • Kiểm tra tính tương thích

  Kiểm tra xem tiện ích mở rộng của bạn có tương thích với Firefox hay không.

 • Thử nghiệm trực tiếp

  Tạm thời cài đặt tiện ích của bạn trong Firefox để thử nghiệm và gỡ lỗi trực tiếp.