Tùy biến Firefox

Cho dù bạn là người mới phát triển tiện ích mở rộng, hoàn thiện hoặc chuyển đổi tiện ích mở rộng hoặc chủ đề hiện có hay tạo giải pháp doanh nghiệp tùy chỉnh, chúng tôi đều có các tài nguyên để hỗ trợ bạn.

Tìm hiểu cách tạo tiện ích mở rộng

Sẵn sàng để gửi hoặc quản lý tiện ích mở rộng của bạn?

Đăng nhập vào trung tâm nhà phát triển để gửi hoặc quản lý các tiện ích và chủ đề.

Đăng ký tài khoản nhà phát triển hoặc đăng nhập vào Trung tâm nhà phát triển
developers working on add-ons

Tham gia

Kết nối với hàng nghìn nhà phát triển và khám phá thêm các cách bạn có thể đóng góp cho hệ sinh thái mở rộng.

Tìm hiểu thêm về cộng đồng nhà phát triển

Kết nối với chúng tôi

Twitter

Bản tin tiện ích dành cho nhà phát triển

Luôn cập nhật tin tức và sự kiện dành cho các nhà phát triển tiện ích mở rộng Firefox.