Để sử dụng các tiện ích mở rộng này, bạn cần
tải xuống Firefox

Các tiện ích mở rộng giống như các ứng dụng dành cho Firefox.

Chúng thêm các tính năng vào Firefox để giúp duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn hoặc chỉ đơn giản là thú vị.

Tiện ích mở rộng được đề xuất
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Bảo vệ bạn khỏi bị theo dõi thông qua việc phân phối nội dung "miễn phí", tập trung. Nó ngăn nhiều yêu cầu đến các mạng lưới như Google Hosted Libraries, và giao các tệp cục bộ để giữ các trang web khỏi bị lỗi. Bổ sung cho các trình chặn nội dung.

  257.360 người dùng

 • Dark Reader

  Dark Reader

  Chế độ tối cho mọi trang web. Chăm sóc đôi mắt của bạn, sử dụng chủ đề tối cho trình duyệt ban đêm và hàng ngày.

  915.519 người dùng

 • YouTube High Definition

  YouTube High Definition

  YouTube High Definition is a powerful tool that automatically plays all YouTube videos in HD, changes video player size, offers auto-stop and mute, and much more.

  140.965 người dùng

 • Google Search Fixer

  Google Search Fixer

  Override the user-agent string presented to Google Search pages to receive the search experience shown to Chrome.

  98.361 người dùng

 • NoScript Security Suite

  NoScript Security Suite

  Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web! Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

  331.130 người dùng

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  1.084.595 người dùng

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  61.992 người dùng

 • Tomato Clock

  Tomato Clock

  Tomato Clock is a simple browser extension that helps with online time management.

  38.753 người dùng

 • Bitwarden - Trình quản lý mật khẩu miễn phí

  Bitwarden - Trình quản lý mật khẩu miễn phí

  Một trình quản lý mật khẩu an toàn và miễn phí cho mọi thiết bị của bạn

  547.629 người dùng

 • AdGuard AdBlocker

  AdGuard AdBlocker

  Trình chặn quảng cáo Adguard chặn mọi loại quảng cáo trên tất cả các trang web, kể cả Facebook, YouTube, và nhiều nơi khác!

  865.149 người dùng