Để sử dụng tiện ích mở rộng của Android, bạn sẽ cần Firefox dành cho Android. Để khám phá các tiện ích mở rộng của Firefox dành cho máy tính để bàn, vui lòng truy cập trang web dành cho máy tính để bàn của chúng tôi.

Tiện ích mở rộng Firefox dành cho Android

Cá nhân hóa Firefox dành cho Android với các tiện ích mở rộng mạnh mẽ.

Tiện ích mở rộng được đề xuất
 • ClearURLs

  ClearURLs

  Removes tracking elements from URLs

  211.206 người dùng

 • Tomato Clock

  Tomato Clock

  Tomato Clock is a simple browser extension that helps with online time management.

  36.488 người dùng

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  1.222.186 người dùng

 • Google Search Fixer

  Google Search Fixer

  Override the user-agent string presented to Google Search pages to receive the search experience shown to Chrome.

  126.091 người dùng

Khám phá tất cả tiện ích mở rộng của Android
 • Ecole Directe Plus Unblock

  Ecole Directe Plus Unblock

  Permet un accès ininterrompu à Ecole Directe Plus en donnant l'accès en continu aux données fournis par l'API d'EcoleDirecte.

  156 người dùng

 • Automatically Skip Youtube Ads

  Automatically Skip Youtube Ads

  Auto skips youtube ads

  759 người dùng

 • Under New Management

  Under New Management

  Detect when your installed Firefox extensions have changed owners.

  165 người dùng

 • Media Grabber

  Media Grabber

  MediaGrabber simplifies the process of downloading online media content, including videos, music, and images, from various websites with ease.

  440 người dùng

 • Transkriptor: Chuyển đổi âm thanh thành văn bản

  Transkriptor: Chuyển đổi âm thanh thành văn bản

  Chuyển đổi âm thanh thành văn bản. Tự động ghi và chép lại các cuộc họp của bạn cũng như các cuộc trò chuyện khác với Transkriptor.

  306 người dùng

 • OsintX

  OsintX

  OsintX 🔍 is an extension that allows you to automate research tasks but not that OsintX also allows you to practice osint easily without skill.

  190 người dùng

 • WebX Video Downloader

  WebX Video Downloader

  WebX Video Downloader is your ultimate companion for capturing and saving videos from your favorite websites.

  1.830 người dùng

 • Unlock Medium article

  Unlock Medium article

  Opens current Medium Article in Freedium, unlocking the article.

  507 người dùng