Các tiện ích mở rộng giống như các ứng dụng dành cho Firefox.

Chúng thêm các tính năng vào Firefox để giúp duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn hoặc chỉ đơn giản là thú vị.

Tiện ích mở rộng được đề xuất
 • uBlock Origin

  uBlock Origin

  Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

  4.515.716 người dùng

 • Privacy Possum

  Privacy Possum

  Privacy Possum monkey wrenches common commercial tracking methods by reducing and falsifying the data gathered by tracking companies.

  88.290 người dùng

 • Google Search Fixer

  Google Search Fixer

  Override the user-agent string presented to Google Search pages to receive the search experience shown to Chrome. Note: Android users seeing "unavailable on your platform", go to https://addons.mozilla.org/en-US/android/addon/google-search-fixer/

  1.168 người dùng

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  112.855 người dùng

Chủ đề phổ biến
Tiện ích mở rộng bảo mật nâng cao
 • DuckDuckGo Privacy Essentials

  DuckDuckGo Privacy Essentials

  Privacy, simplified. Our add-on provides the privacy essentials you need to seamlessly take control of your personal information, no matter where the internet takes you: tracker blocking, smarter encryption, DuckDuckGo private search, and more.

  1.190.848 người dùng

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  917.463 người dùng

 • Facebook Container

  Facebook Container

  Prevent Facebook from tracking you around the web. The Facebook Container extension for Firefox helps you take control and isolate your web activity from Facebook.

  2.128.751 người dùng

 • Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery is a powerful privacy extension. Block ads, stop trackers and speed up websites.

  1.034.619 người dùng

Các tiện ích mở rộng phổ biến
 • uBlock Origin

  uBlock Origin

  Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

  4.515.716 người dùng

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  917.463 người dùng

 • HTTPS Everywhere

  HTTPS Everywhere

  Encrypt the web! HTTPS Everywhere is a Firefox extension to protect your communications by enabling HTTPS encryption automatically on sites that are known to support it, even when you type URLs or follow links that omit the https: prefix.

  690.693 người dùng

 • Dark Reader

  Dark Reader

  Chế độ tối cho mọi trang web. Chăm sóc đôi mắt của bạn, sử dụng chủ đề tối cho trình duyệt ban đêm và hàng ngày.

  421.947 người dùng

Chủ đề được đề xuất
Trình quản lý mật khẩu được đề xuất
 • LastPass Password Manager

  LastPass Password Manager

  LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.

  899.127 người dùng

 • Bitwarden - Trình quản lý mật khẩu miễn phí

  Bitwarden - Trình quản lý mật khẩu miễn phí

  Một trình quản lý mật khẩu an toàn và miễn phí cho mọi thiết bị của bạn

  178.565 người dùng

 • RoboForm Password Manager

  RoboForm Password Manager

  RoboForm, the #1 ranked Password Manager makes your life easier by remembering passwords and logging you into websites automatically

  77.729 người dùng

 • MYKI Password Manager & Authenticator

  MYKI Password Manager & Authenticator

  Offline P2P encrypted password manager & authenticator. Auto-fill Two-Factor Authentication (2FA) tokens.

  3.394 người dùng