Tiện ích mở rộng giống như các ứng dụng cho trình duyệt của bạn.

Chúng thêm các tính năng vào Firefox để giúp duyệt nhanh hơn, thông minh hơn hoặc chỉ đơn giản là vui vẻ.

Tiện ích mở rộng nổi bật
Trình đọc tin trực tuyến
Chủ đề nổi bật
Giải pháp VPN
Thay đổi các thẻ của bạn