Các tiện ích mở rộng giống như các ứng dụng dành cho Firefox.

Chúng thêm các tính năng vào Firefox để giúp duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn hoặc chỉ đơn giản là thú vị.

Tiện ích mở rộng được đề xuất
 • Don't track me Google

  Don't track me Google

  Removes the annoying link-conversion at Google Search / maps / ...

  9.533 người dùng

 • Privacy Possum

  Privacy Possum

  Privacy Possum monkey wrenches common commercial tracking methods by reducing and falsifying the data gathered by tracking companies.

  98.173 người dùng

 • uBlock Origin

  uBlock Origin

  Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

  5.156.142 người dùng

 • Video Background Play Fix

  Video Background Play Fix

  Some sites may not work with Firefox for Android video background play feature. This add-on provides a quick fix by blocking the Page Visibility API and the Fullscreen API.

  70.610 người dùng

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  183.626 người dùng

 • Dark Reader

  Dark Reader

  Chế độ tối cho mọi trang web. Chăm sóc đôi mắt của bạn, sử dụng chủ đề tối cho trình duyệt ban đêm và hàng ngày.

  623.178 người dùng

 • YouTube High Definition

  YouTube High Definition

  YouTube High Definition is a powerful tool that automatically plays all YouTube videos in HD, changes video player size, offers auto-stop and mute, and much more.

  134.399 người dùng

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  1.039.938 người dùng

 • Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery is a powerful privacy extension. Block ads, stop trackers and speed up websites.

  1.241.061 người dùng

 • HTTPS Everywhere

  HTTPS Everywhere

  Encrypt the web! HTTPS Everywhere is a Firefox extension to protect your communications by enabling HTTPS encryption automatically on sites that are known to support it, even when you type URLs or follow links that omit the https: prefix.

  764.062 người dùng