Để sử dụng các tiện ích mở rộng này, bạn cần
tải xuống Firefox

Các tiện ích mở rộng giống như các ứng dụng dành cho Firefox.

Chúng thêm các tính năng vào Firefox để giúp duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn hoặc chỉ đơn giản là thú vị.

Tiện ích mở rộng được đề xuất
 • Google Search Fixer

  Google Search Fixer

  Override the user-agent string presented to Google Search pages to receive the search experience shown to Chrome.

  109.997 người dùng

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  260.169 người dùng

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  66.101 người dùng

 • Tomato Clock

  Tomato Clock

  Tomato Clock is a simple browser extension that helps with online time management.

  38.566 người dùng

 • AdNauseam

  AdNauseam

  Blocking ads and fighting back against advertising surveillance.

  49.072 người dùng

 • ClearURLs

  ClearURLs

  Removes tracking elements from URLs

  128.342 người dùng

 • uBlock Origin

  uBlock Origin

  Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

  6.428.569 người dùng

 • AdGuard AdBlocker

  AdGuard AdBlocker

  Trình chặn quảng cáo Adguard chặn mọi loại quảng cáo trên tất cả các trang web, kể cả Facebook, YouTube, và nhiều nơi khác!

  920.064 người dùng

 • Đọc Cho Tôi Nghe

  Đọc Cho Tôi Nghe

  Đọc nghe nội dung trang web - tiếng Anh và Việt. Dùng nghe đọc tin tức, truyện online. Giọng đọc hay, tiện ích dễ xài.

  93.212 người dùng

 • Web Archives

  Web Archives

  View archived and cached versions of web pages on 10+ search engines, such as the Wayback Machine, Archive․is, Google, Bing and Yandex

  46.683 người dùng