Tiện ích mở rộng

Khám phá các công cụ và tính năng mạnh mẽ để tùy chỉnh Firefox và biến trình duyệt thành của riêng bạn.

Khám phá tất cả các loại
Tiện ích mở rộng nổi bật
Tiện ích mở rộng được đánh giá cao
Xu hướng của các tiện ích mở rộng