Phần mở rộng Thông dụng Nhất

Đăng kí theo dõi

Adblock Plus Nên dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (4.844)
19.419.599 người dùng19.419.599 người dùng

Lightning Requires Restart Nên dùng

Organize your schedule and life's important events in a calendar that's fully integrated with your Thunderbird email. Manage multiple calendars, create your daily to do list, invite friends to events, and subscribe to public calendars.

Rated 3 out of 5 stars (1.922)
6.050.441 người dùng6.050.441 người dùng

NoScript Security Suite Requires Restart Nên dùng

Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web!
Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

Rated 5 out of 5 stars (1.566)
2.058.433 người dùng2.058.433 người dùng

Ghostery

Increase your browsing privacy, protection, and speed.

Rated 5 out of 5 stars (1.309)
1.366.576 người dùng1.366.576 người dùng

uBlock Origin

Cuối cùng, đã có một công cụ chặn quảng cáo hiệu quả, tiêu tốn ít CPU và bộ nhớ.

Rated 5 out of 5 stars (598)
1.324.220 người dùng1.324.220 người dùng

DownThemAll! Requires Restart Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 4 out of 5 stars (1.769)
1.234.701 người dùng1.234.701 người dùng

Download YouTube Videos as MP4

An extension that adds direct links to download YouTube videos as MP4 and FLV. It has a simple interface and it downloads videos directly from YouTube. The extension integrates with YouTube's interface and adds a download button below the player.

Rated 4 out of 5 stars (417)
1.063.200 người dùng1.063.200 người dùng

Web of Trust, MyWOT/WOT: Website Reputation Rating Requires Restart

Find out which websites you can trust. WOT adds intuitive traffic light-style icons next to search results and URLs so you can decide whether to visit a site:
• Green – The site is trusted
• Yellow – Be cautious
• Red – Online threats detected

Rated 4 out of 5 stars (1.311)
864.302 người dùng864.302 người dùng

FlashGot Mass Downloader Requires Restart Nên dùng

Download all the links, movies and audio clips of a page at the maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and reliable external download managers.

Rated 5 out of 5 stars (531)
781.712 người dùng781.712 người dùng

LastPass Password Manager Requires Restart

LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.

Rated 4 out of 5 stars (1.371)
742.636 người dùng742.636 người dùng

1-Click YouTube Video Download Requires Restart

The simplest YouTube Video Downloader for all YouTube Flash sites, period.

Rated 4 out of 5 stars (534)
671.162 người dùng671.162 người dùng

Download Flash and Video Requires Restart

Download Flash and Video is a great download helper tool that lets you download Flash games and Flash videos (YouTube, Facebook, Dailymotion, Google Videos and more) with a single click.
The downloader is very easy to use.

Rated 4 out of 5 stars (378)
653.863 người dùng653.863 người dùng

Element Hiding Helper for Adblock Plus

Fight the text ads! Element Hiding Helper is a companion extension for Adblock Plus meant to make creating element hiding rules easier.

Rated 5 out of 5 stars (450)
590.355 người dùng590.355 người dùng

Flagfox

Hiển thị một lá cờ cho biết địa điểm máy chủ của trang web đang vào và cung cấp vô số công cụ như kiểm tra độ an toàn của trang, whois, dịch thuật, trang tương tự, chứng thực, rút gọn URL, và còn nhiều nữa...

Rated 5 out of 5 stars (657)
480.303 người dùng480.303 người dùng

Web Developer Requires Restart

The Web Developer extension adds various web developer tools to the browser.

Rated 5 out of 5 stars (245)
469.513 người dùng469.513 người dùng

FireFTP Requires Restart

FireFTP is a free, secure, cross-platform FTP/SFTP client for Mozilla Firefox which provides easy and intuitive access to FTP/SFTP servers.

Check out my new project, FireSSH!

Rated 4 out of 5 stars (969)
460.466 người dùng460.466 người dùng

Stylish Requires Restart

Tạo lại sắc thái của web với Stylish, một trình quản lí style người dùng.

Rated 4 out of 5 stars (821)
454.787 người dùng454.787 người dùng

Adblock Edge

Adblock Edge is a fork of the Adblock Plus version 2.1.2 extension for blocking advertisements on the web, without sponsored ads whitelist.

**This addon has been discontinued**

Rated 5 out of 5 stars (306)
401.120 người dùng401.120 người dùng

EPUBReader Requires Restart

With EPUBReader you can read ePub files just in Firefox. No additional software needed!

Rated 5 out of 5 stars (174)
399.470 người dùng399.470 người dùng

ImportExportTools Requires Restart

Adds some tools to import and export folders and messages

Rated 4 out of 5 stars (147)
375.812 người dùng375.812 người dùng