Phần mở rộng Chọn lọc

Đăng kí theo dõi

xSidebar Requires Restart Nên dùng

Firefox style sidebars for SeaMonkey...

Rated 4 out of 5 stars (12)
29 người dùng29 người dùng

Adblock Plus Nên dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (5.500)
14.244.315 người dùng14.244.315 người dùng

DownThemAll! Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 4 out of 5 stars (1.787)
959.383 người dùng959.383 người dùng

FlashGot Mass Downloader Requires Restart Nên dùng

Download all the links, movies and audio clips of a page at the maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and reliable external download managers.

Rated 5 out of 5 stars (542)
495.920 người dùng495.920 người dùng

Enigmail Requires Restart Nên dùng

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.

Rated 4 out of 5 stars (192)
129.692 người dùng129.692 người dùng

NewsFox Requires Restart Nên dùng

NewsFox is an efficient 3-pane(email) style Atom/RSS feed reader.

Rated 4 out of 5 stars (221)
24.837 người dùng24.837 người dùng

ReminderFox Requires Restart Nên dùng

ReminderFox displays and manages lists of reminders and ToDo's. ReminderFox makes sure you remember all of your important dates via easy-to-use lists, alerts, and alarms, right in your browser without the need for a separate calendar program.

Rated 4 out of 5 stars (490)
51.073 người dùng51.073 người dùng

NoScript Security Suite Requires Restart Nên dùng

Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web!
Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

Rated 5 out of 5 stars (1.576)
1.739.208 người dùng1.739.208 người dùng

Lightning Requires Restart Nên dùng

Organize your schedule and life's important events in a calendar that's fully integrated with your Thunderbird email. Manage multiple calendars, create your daily to do list, invite friends to events, and subscribe to public calendars.

Rated 3 out of 5 stars (1.836)
5.721.012 người dùng5.721.012 người dùng