Phần mở rộng Chọn lọc

Đăng kí theo dõi

Lightning Nên dùng

Organize your schedule and life's important events in a calendar that's fully integrated with your Thunderbird email. Manage multiple calendars, create your daily to do list, invite friends to events, and subscribe to public calendars.

Rated 3 out of 5 stars (1.889)
5.833.264 người dùng5.833.264 người dùng

Adblock Plus No Restart Nên dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Rated 5 out of 5 stars (5.043)
21.535.597 người dùng21.535.597 người dùng

xSidebar Nên dùng

Firefox style sidebars for SeaMonkey...

Rated 4 out of 5 stars (12)
140 người dùng140 người dùng

NoScript Security Suite Nên dùng

Lớp bảo mật tốt nhất mà bạn có thể dùng trong một trình duyệt web!
Cho phép các nội dung hoạt động chỉ được chạy trên những trang mà bạn tin tưởng, và bảo vệ bạn chống lại các cuộc tấn công XSS và Clickjacking.

Rated 5 out of 5 stars (1.531)
2.372.410 người dùng2.372.410 người dùng

ReminderFox Nên dùng

ReminderFox displays and manages lists of reminders and ToDo's. ReminderFox makes sure you remember all of your important dates via easy-to-use lists, alerts, and alarms, right in your browser without the need for a separate calendar program.

Rated 4 out of 5 stars (504)
93.145 người dùng93.145 người dùng

DownThemAll! Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 5 out of 5 stars (1.653)
1.329.618 người dùng1.329.618 người dùng

NewsFox Nên dùng

NewsFox is an efficient 3-pane(email) style Atom/RSS feed reader.

Rated 4 out of 5 stars (214)
30.762 người dùng30.762 người dùng

FlashGot Mass Downloader Nên dùng

Download all the links, movies and audio clips of a page at the maximum speed with a single click, using the most popular, lightweight and reliable external download managers.

Rated 5 out of 5 stars (512)
900.440 người dùng900.440 người dùng

Enigmail Nên dùng

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.

Rated 4 out of 5 stars (183)
166.776 người dùng166.776 người dùng