Jan Odvarko

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Jan Odvarko
Trang chủ http://www.softwareishard.com/blog/about/
Người dùng kể từ March 7, 2008
Số tiện ích được phát triển 8 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Firebug No Restart

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

Rated 5 out of 5 stars (1.799)
2.704.207 người dùng2.704.207 người dùng

Pixel Perfect No Restart

Pixel Perfect is a Firefox extension that allows web developers and designers to easily overlay a web composition with semi-transparent layers (images). These layers can be consequently used for per pixel comparison between the page and a layer.

Rated 4 out of 5 stars (101)
16.449 người dùng16.449 người dùng

FireQuery No Restart

Firebug plugin for jQuery development

Rated 4 out of 5 stars (52)
34.368 người dùng34.368 người dùng

Firecookie

Firecookie is an extension for Firebug that makes possible to view and manage cookies in your browser

Firecookie is part of Firebug since Firebug 1.10

Rated 4 out of 5 stars (61)
4.904 người dùng4.904 người dùng

FireRainbow

Javascript syntax highlighting for Firebug

Rated 4 out of 5 stars (44)
6.681 người dùng6.681 người dùng

Đánh giá Của tôi

Element Inspector

Rated 5 out of 5 stars

Great extension!

It's a lot easier/faster to use DOM inspector now

Honza

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.0.5.1-signed). 

FireLogger

Rated 5 out of 5 stars

Very nice and simple extension!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.2.1-signed). 

Firebug Paint Events

Rated 5 out of 5 stars

Great extension, but you should mention that "dom.send_after_paint_to_content" preference must be set in order to use this extension in Firefox 4+ (otherwise users could be confused).

Extension Test

Nice Tool Rated 5 out of 5 stars

Great tool, all extension developers should be using it!
Honza

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.6.1.1-signed).