PCMan

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên PCMan
Địa điểm Taiwan
Nghề nghiệp medical doctor (physician)
Trang chủ http://pcmanx.blogspot.tw/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

IE Tab Bắt buộc khởi động lại

IE Tab - một phần mở rộng đến từ Đài Loan, với tính năng: Nhúng Internet Explorer trong các thẻ của Mozilla/Firefox...

Rated 4 out of 5 stars (1.244)
83.867 người dùng83.867 người dùng

PCMan BBS 擴充套件 Bắt buộc khởi động lại

以 GNU/GPL 授權,專為 BBS 瀏覽設計的 telnet 連線程式

Rated 4 out of 5 stars (12)
5.008 người dùng5.008 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.