Zulkarnain K.

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Zulkarnain K.
Địa điểm Jakarta, Indonesia
Trang chủ https://mozillians.org/u/zoolcar9/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 19 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Add-ons Manager Context Menu Bắt buộc khởi động lại

Add more items to Add-ons Manager context menu.

Rated 5 out of 5 stars (46)
75.816 người dùng75.816 người dùng

Lightweight Themes Manager

Manage your installed personas (lightweight themes).

Rated 4 out of 5 stars (13)
5.605 người dùng5.605 người dùng

Context History Bắt buộc khởi động lại

Formerly named Tab Session History.
Navigates through history from main context menu and tab context menu.

Rated 4 out of 5 stars (13)
74 người dùng74 người dùng

URL in Tab Tooltip Bắt buộc khởi động lại

Display tab URL in tab tooltip for inactive tabs.

Rated 5 out of 5 stars (2)
80 người dùng80 người dùng

Open in Private Window Bắt buộc khởi động lại

Add more features and options to Firefox Private Window.

Rated 4 out of 5 stars (6)
1.237 người dùng1.237 người dùng
Xem tất cả

Themes I've created

Đánh giá Của tôi

Solid Orange

Rated 5 out of 5 stars

:)

Test Theme11111111111

Rated 1 out of 5 stars

dflkjsdlfksdjfklsdjlfksdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0). 

GitHub Extension Installer

Rated 5 out of 5 stars

Makes it easily to install extensions from GitHub repositories without having to download the sources and repackage them.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.3.0.1-signed). 

Hearts and Butterfly Kisses by MaDonna

Rated 5 out of 5 stars

Yay! Your 10,000th theme.
:)

Trololololo Man

Rated 5 out of 5 stars

Even after disabling, then uninstalling the extension, I can't get the song out of my head.
I want my money back!

Addons Manager Hilite

Rated 5 out of 5 stars

Very handy, especially if you have (too) many add-ons.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.1-signed). 

dotjs

Nice concept Rated 5 out of 5 stars

Nice concept. Your statement about Greasemonkey user script needs to be published is wrong, though. Very wrong.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.10.1-signed). 

Candy Canes and Gifts by MaDonna

Rated 5 out of 5 stars

Your 9,800th theme.
Only 200 more to reach 10,000 themes :)

Private Browsing Personas

Rated 5 out of 5 stars

It does what it says.

Mac Finish

Rated 3 out of 5 stars

Nice graphic, but please don't use the same color for accentcolor and textcolor.

Marijuana Leaves

Rated 5 out of 5 stars

Mmmmm... weed.

Thats No Moon

Rated 5 out of 5 stars

It's a space station!

Open Link In Pinned Tab

Rated 5 out of 5 stars

Very convenience.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.1.1-signed.1-signed). 

Add-on Compatibility Reporter

Rated 1 out of 5 stars

It makes Add-ons Manager loads slowly, especially when loading user scripts or user styles category. The XUL version was better.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.1-signed.1-signed). 

Markdown Viewer

It does what it says Rated 5 out of 5 stars

It parses .md file to web document (HTML) in browser content. Just what I need.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.1.1-signed). 

Scratchpad Snippets

Awesome Rated 5 out of 5 stars

Nice companion for my Scratchpad Editor.
https://addons.mozilla.org/addon/scratchedit/

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0). 

User Style Manager

[FIXED] ̶E̶d̶i̶t̶o̶r̶ ̶B̶u̶g̶s̶ Rated 5 out of 5 stars

Nice add-on, although I'm also using Stylish.
̶T̶h̶e̶r̶e̶ ̶a̶r̶e̶ ̶s̶o̶m̶e̶ ̶b̶u̶g̶s̶ ̶o̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶e̶d̶i̶t̶o̶r
̶h̶t̶t̶p̶s̶:̶/̶/̶f̶o̶r̶u̶m̶s̶.̶m̶o̶z̶i̶l̶l̶a̶.̶o̶r̶g̶/̶a̶d̶d̶o̶n̶s̶̶̶/̶v̶i̶e̶w̶̶t̶o̶p̶i̶c̶.̶p̶h̶p̶?̶p̶=̶1̶4̶9̶7̶6̶#̶p̶1̶4̶9̶7̶6̶

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.4.1-signed). 

Orkut Manager Plus

Rated 1 out of 5 stars

Dude, you may use my Shorten URL code https://addons.mozilla.org/addon/46049 (for the 100+ URL shorteners), but you should at least mention it (give credit) on this page and in install.rdf. You really are a bad plagiator.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.2.0). 

Greasemonkey FIX

Rated 1 out of 5 stars

WTF? If you wrote a patch why don't you just contribute to Greasemonkey dev on devjavu? and you changed the MIT license to MPL?

xSidebar

Rated 5 out of 5 stars

Never use SeaMonkey without it

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.4).