Lipo-Codes

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Lipo-Codes
Địa chỉ email
Người dùng kể từ July 10, 2010
Number of add-ons developed 4 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

ghi bàn phím của bạn

Nhúng một máy chủ trong trình duyệt của bạn!
  Nó cho phép bạn lưu trữ các tập tin trên máy tính của bạn và để cho người khác lướt đến họ.

Rated 3 out of 5 stars (29)
2.162 users

chơi piano của bạn

Sử dụng bàn phím như một piano!

Rated 3 out of 5 stars (29)
2.219 users

Kiểm tra bộ nhớ của bạn!

Trò chơi này có thể tiết kiệm cuộc sống của bạn! ...
Xem link này để hiểu tại sao:
http://www.articlesbase.com/mental-health-articles/memory-games-for-adults-are-necessary-for-improving-the-overall-health-of-the-brain-2345661.html

Rated 4 out of 5 stars (18)
1.019 users

Copy Archive

Tired of copying & pasting all day long?

Frustrated of losing whatever you’ve copied (to the clipboard) after you close down your browser, not to mention your computer?

This is the addon for you!

Rated 4 out of 5 stars (20)
38 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.