Lipo-Codes

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Lipo-Codes
Người dùng kể từ July 10, 2010
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Keylogger Pro - New! Requires Restart

This software writes down every single key press performed on the computer while surfing the browser.

Rated 3 out of 5 stars (34)
697 người dùng697 người dùng

Download Videos from Youtube. Period. Requires Restart

This is the tool with the most options for downloading sound & video clips from Youtube.

Special: download a video without its voice.

Formats supported: MP3, MP4, FLV, WEBM, M4A, 3GP.

Rated 5 out of 5 stars (4)
157 người dùng157 người dùng

Kiểm tra bộ nhớ của bạn! Requires Restart

Trò chơi này có thể tiết kiệm cuộc sống của bạn! ...
Xem link này để hiểu tại sao:
http://www.articlesbase.com/mental-health-articles/memory-games-for-adults-are-necessary-for-improving-the-overall-health-of-the-brain-2345661.html

Rated 4 out of 5 stars (19)
191 người dùng191 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.