Mozilla

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Mozilla
Trang chủ http://www.mozilla.org/
Người dùng kể từ June 9, 2009
Số tiện ích được phát triển 249 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Deutsch (DE) Language Pack (Thunderbird)

Rated 4 out of 5 stars (8)
174.664 người dùng174.664 người dùng

Deutsch (DE) Language Pack

Rated 2 out of 5 stars (34)
976.038 người dùng976.038 người dùng

Lightbeam for Firefox Nên dùng

Lightbeam is a Firefox add-on that enables you to see the first and third party sites you interact with on the Web. Using interactive visualizations, Lightbeam shows you the relationships between these third parties and the sites you visit.

Rated 4 out of 5 stars (433)
400.185 người dùng400.185 người dùng

Personas Plus

Các "lớp da" miễn phí, dễ dàng cài đặt cho Firefox. Chọn từ hơn 60.000 thiết kế thú vị, bao gồm cả hình ảnh của Harry Potter. Hãy tham gia cùng 8 triệu người trên khắp thế giới - những người đang tự hỏi: "Hôm Nay Trình Duyệt Của Mình Sẽ Mặc Gì Đây?"

Rated 3 out of 5 stars (919)
260.132 người dùng260.132 người dùng

English (US) Language Pack

The en-US language pack for Firefox.

Rated 3 out of 5 stars (10)
366.756 người dùng366.756 người dùng

Xem tất cả

My Most Popular Themes

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.