chrispederick

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên chrispederick
Địa điểm San Francisco, CA
Nghề nghiệp Director of Front-end Engineering at Bleacher Report
Trang chủ http://chrispederick.com/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Chi tiết hơn...

Director of front-end engineering Bleacher Report. Author of the Web Developer and User Agent Switcher browser extensions and Read Ruler for Pocket.

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

User Agent Switcher Nên dùng

The User Agent Switcher extension adds a menu and a toolbar button to switch the user agent of a browser.

Rated 4 out of 5 stars (264)
338.471 người dùng338.471 người dùng

Web Developer Nên dùng

The Web Developer extension adds various web developer tools to the browser.

Rated 5 out of 5 stars (235)
483.124 người dùng483.124 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.