chrispederick

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên chrispederick
Địa điểm San Francisco, CA
Nghề nghiệp Director of Engineering at Bleacher Report
Trang chủ http://chrispederick.com/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Chi tiết hơn...

Director of engineering at Bleacher Report. Author of the Web Developer and User Agent Switcher browser extensions and Read Ruler for Pocket.

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

User Agent Switcher Requires Restart

The User Agent Switcher extension adds a menu and a toolbar button to switch the user agent of a browser.

Rated 4 out of 5 stars (276)
304.815 người dùng304.815 người dùng

Web Developer Requires Restart

The Web Developer extension adds various web developer tools to the browser.

Rated 5 out of 5 stars (258)
420.781 người dùng420.781 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.