Sylvain Pasche

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sylvain Pasche
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Open in Browser Requires Restart

Offers the possibility to display documents in browser window.

Rated 5 out of 5 stars (64)
9.274 người dùng9.274 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.