AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

Mime Čuvalo

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Mime Čuvalo
Trang chủ http://www.nightlight.ws/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

FireFTP Bắt buộc khởi động lại

FireFTP is a free, secure, cross-platform FTP/SFTP client for Waterfox which provides easy and intuitive access to FTP/SFTP servers.

Check out my new project, FireSSH!

Rated 4 out of 5 stars (981)
323.079 người dùng323.079 người dùng

FireSSH Bắt buộc khởi động lại

FireSSH is a free, cross-platform SSH terminal client for Waterfox. Written entirely in Javascript!

Rated 4 out of 5 stars (101)
22.115 người dùng22.115 người dùng

Đánh giá Của tôi

QuickProxy

freakin' sweet Rated 5 out of 5 stars

Hats off to the developer - this is small, unintrusive and just does what it needs to do. Props from a fellow Firefox extension developer (FireFTP).

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2009.03.28).