Mime Čuvalo

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Mime Čuvalo
Trang chủ http://www.nightlight.ws/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

FireFTP Requires Restart Nên dùng

FireFTP is a free, secure, cross-platform FTP/SFTP client for Mozilla Firefox which provides easy and intuitive access to FTP/SFTP servers.

Check out my new project, FireSSH!

Rated 4 out of 5 stars (984)
431.931 người dùng431.931 người dùng

FireSSH Requires Restart Nên dùng

FireSSH is a free, cross-platform SSH terminal client for Mozilla Firefox. Written entirely in Javascript!

Rated 4 out of 5 stars (95)
28.969 người dùng28.969 người dùng

Đánh giá Của tôi

QuickProxy

freakin' sweet Rated 5 out of 5 stars

Hats off to the developer - this is small, unintrusive and just does what it needs to do. Props from a fellow Firefox extension developer (FireFTP).

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2009.03.28).