Alex Sirota

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Alex Sirota
Trang chủ http://www.iosart.com/firefox/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 4 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

ColorZilla Compatible with Firefox 57+

Advanced Eyedropper, Color Picker, Gradient Generator and other colorful goodies...

Rated 4 out of 5 stars (384)
163.457 người dùng163.457 người dùng

PlainOldFavorites Bắt buộc khởi động lại

Use Windows and Internet Explorer Favorites directly from Firefox. No need to import, export or synchronize - the same Favorites appear...

Rated 4 out of 5 stars (229)
15.844 người dùng15.844 người dùng

ViewInFirefox (formerly FirefoxView) Bắt buộc khởi động lại

Open Firefox with the current page or a selected link displayed in Internet...

Rated 4 out of 5 stars (26)
633 người dùng633 người dùng

View on Flickriver Bắt buộc khởi động lại

View various Flickr pages using Flickriver.com

Rated 3 out of 5 stars (7)
184 người dùng184 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.