zirtoc

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên zirtoc
Người dùng kể từ March 27, 2007
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

zblack

A compact black and white theme.

Rated 4 out of 5 stars (81)
792 users

Đánh giá Của tôi

MidnightFox

MidnightFox Review Rated 5 out of 5 stars

This theme has been around for awhile now, and I love it. I was using it on my old XP machine. Now I have Vista, and everything still works!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.65).