zirtoc

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên zirtoc
Người dùng kể từ March 27, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

zblack Requires Restart

A compact black and white theme.

Rated 4 out of 5 stars (81)
218 người dùng218 người dùng

Đánh giá Của tôi

MidnightFox

MidnightFox Review Rated 5 out of 5 stars

This theme has been around for awhile now, and I love it. I was using it on my old XP machine. Now I have Vista, and everything still works!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.65).