Byungwook Kang

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Byungwook Kang
Địa điểm Korea
Trang chủ http://tobwithu.tistory.com/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 4 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

X-notifier (for Gmail,Hotmail,Yahoo,AOL ...) Nên dùng

Notifier for gmail, yahoo, hotmail, aol and more webmails.
X-notifier(aka WebMail Notifier) checks your webmail accounts and notifies the number of unread emails...
Supports : gmail, yahoo, hotmail, POP3/IMAP, facebook, twitter and more

Rated 4 out of 5 stars (1.686)
93.551 người dùng93.551 người dùng

X-notifier lite (for Gmail, Hotmail, Yahoo) No Restart

Notifier for Gmail, Hotmail, Yahoo mail.

Rated 4 out of 5 stars (20)
2.355 người dùng2.355 người dùng

LightSMS

파이어폭스에서 문자 메시지(SMS)를 보낼 수 있게 해주는 확장기능입니다.

Rated 4 out of 5 stars (28)
168 người dùng168 người dùng

Buttonizer

Make a toolbar to a button

Rated 5 out of 5 stars (25)
223 người dùng223 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.