Đánh giá

Beautiful and have used it forever it seems. Never going to change it (: Thank you and God bless in Yeshua's name!

Rated 5 out of 5 stars bởi soul vào April 1, 2014

I've always loved this! Adding to my favorites as well! =)

Rated 5 out of 5 stars bởi SaSSyGirL vào April 5, 2012

LOOKS GREAT! ADDED TO MY FAVORITES!

Rated 5 out of 5 stars bởi mg7454 vào September 6, 2011

Xem tất cả 3 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.