Một số tính năng tạm thời bị vô hiệu hóa trong khi chúng tôi bảo trì trang web. Chúng tôi sẽ hoạt động đầy đủ lại nhanh thôi.

Xếp hạng trải nghiệm của bạn
Cảm nhận của bạn về Stylish - Custom themes for any website như thế nào?

Đã lưu xếp hạng sao

Report this add-on

Nếu bạn cho rằng tiện ích này vi phạm các chính sách tiện ích của Mozilla hoặc có vấn đề bảo mật hoặc riêng tư, vui lòng báo cáo các vấn đề này cho Mozilla bằng biểu mẫu này.

Vui lòng không sử dụng biểu mẫu này để báo cáo lỗi hoặc yêu cầu các tính năng bổ sung; báo cáo này sẽ được gửi tới Mozilla mà không phải cho nhà phát triển tiện ích.