Đánh giá

It's beautiful! I've always adored Japanese tattoo art.

Rated 5 out of 5 stars bởi Ann vào January 5, 2016

B E A Utiful

I don't have the right words now, but I always adored Japanese tattoos, and this fine example trumps most of them...

Rated 5 out of 5 stars bởi Oscar Navas vào December 28, 2015

Amazing

Rated 5 out of 5 stars bởi StevenP vào September 17, 2015

Xem tất cả 58 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.