Đánh giá

jesper que sa va bien fonctinné

Rated 3 out of 5 stars bởi sabrina vào April 3, 2012

This Firefox design is fantastic and so creative. The Easter eggs in your design...brilliant! =)

Rated 5 out of 5 stars bởi SaSSyGirL vào March 16, 2012

Beautiful design

Rated 5 out of 5 stars bởi Erzsebet vào March 14, 2012

Xem tất cả 4 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.