Đánh giá

It`s Cool!!

Rated 5 out of 5 stars bởi karisma vào March 2, 2015

This add-on looks OK, but the lines are too thick and it looks like the resolution is wrong. I must admit the preview screen did not look like the actual theme itself.

This is not for me and I have reverted back to my old one.

Rated 3 out of 5 stars bởi Kered Pople vào December 4, 2013

Gostei!!!

Rated 4 out of 5 stars bởi Claudio Alciprete vào March 6, 2013

Xem tất cả 4 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.