För att använda Android-tillägg behöver du Firefox för Android. För att utforska Firefox för datorer, vänligen besök vår datorwebbplats.