გაფართოებები

მოიძიეთ მძლავრი ხელსაწყოები, შემატეთ ბრაუზერს ახალი შესაძლებლობები და მოარგეთ Firefox თქვენს მოთხოვნილებებს.

დათვალიერება ყველა კატეგორიის
სასურველი გაფართოებები
 • AdNauseam

  AdNauseam

  Blocking ads and fighting back against advertising surveillance.

  36 951 მომხმარებელი

 • History Cleaner

  History Cleaner

  Deletes browsing history older than a specified number of days.

  13 915 მომხმარებელი

 • Tomato Clock

  Tomato Clock

  Tomato Clock is a simple browser extension that helps with online time management.

  45 739 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  347 150 მომხმარებელი

საუკეთესოდ შეფასებული გაფართოებები
 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  78 955 მომხმარებელი

 • Sidebery

  Sidebery

  Tabs tree and bookmarks in sidebar with advanced containers configuration.

  5236 მომხმარებელი

 • Custom Scrollbars

  Custom Scrollbars

  Give Firefox a personal touch with customized scrollbars!

  5812 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  347 150 მომხმარებელი

მეტად გავრცელებული გაფართოებები
 • GIPHY for Firefox

  GIPHY for Firefox

  Bring the power of a GIF search engine anywhere on the web. Respond to emails, tweets and more with GIFs quickly and easily. Add GIPHY GIFs to your Gmail, Facebook, Twitter and more. Just search, drag and drop or right click!

  2547 მომხმარებელი

 • Custom Scrollbars

  Custom Scrollbars

  Give Firefox a personal touch with customized scrollbars!

  5812 მომხმარებელი

 • Sidebery

  Sidebery

  Tabs tree and bookmarks in sidebar with advanced containers configuration.

  5236 მომხმარებელი

 • Tab Stash

  Tab Stash

  A no-fuss way to save and organize batches of tabs as bookmarks. Clear your tabs, clear your mind.

  2411 მომხმარებელი