გაფართოებები

მოიძიეთ მძლავრი ხელსაწყოები, შემატეთ ბრაუზერს ახალი შესაძლებლობები და მოარგეთ Firefox თქვენს მოთხოვნილებებს.

დათვალიერება ყველა კატეგორიის
სასურველი გაფართოებები
 • Cookie AutoDelete

  Cookie AutoDelete

  Control your cookies! This WebExtension is inspired by Self Destructing Cookies. When a tab closes, any cookies not being used are automatically deleted. Whitelist the ones you trust while deleting the rest. Support for Container Tabs.

  162 302 მომხმარებელი

 • Tabby - Window & Tab Manager

  Tabby - Window & Tab Manager

  Tabby helps you manage a lot of windows and tabs easily; it can help you open, close, move, pin, and do many other things on tabs and windows quickly. With Tabby, you can even save all you windows and tabs for later with just one click!

  7873 მომხმარებელი

 • Don't touch my tabs! (rel=noopener)

  Don't touch my tabs! (rel=noopener)

  Prevent tabs opened by a hyperlink from hijacking the previous tab by adding the rel=noopener attribute to all hyperlinks (excluding same-domain hyperlinks).

  14 110 მომხმარებელი

 • SearchPreview

  SearchPreview

  SearchPreview enhances your search results pages by inserting site preview images (thumbnails) and popularity ranks into Google™, DuckDuckGo™, Yahoo™ and Bing™ search results.

  26 936 მომხმარებელი

საუკეთესოდ შეფასებული გაფართოებები
 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  48 622 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  198 690 მომხმარებელი

 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Protects you against tracking through "free", centralized, content delivery. It prevents a lot of requests from reaching networks like Google Hosted Libraries, and serves local files to keep sites from breaking. Complements regular content blockers.

  194 624 მომხმარებელი

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  941 695 მომხმარებელი

მეტად გავრცელებული გაფართოებები
 • Impulse Blocker

  Impulse Blocker

  Block distracting websites. Just list the sites you want Impulse Blocker to pause or completely avoid.

  18 199 მომხმარებელი

 • Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  With this extension you can check text with the free style and grammar checker LanguageTool. It finds many errors that a simple spell checker cannot detect, like mixing up there/their, a/an, or repeating a word.

  124 382 მომხმარებელი

 • Worldwide Radio

  Worldwide Radio

  Listen to live radio stations from around the world!

  66 310 მომხმარებელი

 • Web Archives

  Web Archives

  View archived and cached versions of web pages on 10+ search engines, such as the Wayback Machine, Archive․is, Google, Bing, Yandex, Gigablast, WebCite, Sogou, Memento, Naver and Yahoo Japan.

  11 270 მომხმარებელი