გაფართოებები

მოიძიეთ მძლავრი ხელსაწყოები, შემატეთ ბრაუზერს ახალი შესაძლებლობები და მოარგეთ Firefox თქვენს მოთხოვნილებებს.

დათვალიერება ყველა კატეგორიის
სასურველი გაფართოებები
 • Measure-it

  Measure-it

  Draw a ruler across any webpage to check the width, height, or alignment of page elements in pixels.

  29 829 მომხმარებელი

 • Dark Reader

  Dark Reader

  Dark mode for every website. Take care of your eyes, use dark theme for night and daily browsing.

  381 444 მომხმარებელი

 • AdBlocker for YouTube™

  AdBlocker for YouTube™

  Remove all annoying ads from YouTube.

  294 812 მომხმარებელი

 • FoxyProxy Standard

  FoxyProxy Standard

  FoxyProxy is an advanced proxy management tool that completely replaces Firefox's limited proxying capabilities. For a simpler tool and less advanced configuration options, please use FoxyProxy Basic.

  178 680 მომხმარებელი

საუკეთესოდ შეფასებული გაფართოებები
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Protects you against tracking through "free", centralized, content delivery. It prevents a lot of requests from reaching networks like Google Hosted Libraries, and serves local files to keep sites from breaking. Complements regular content blockers.

  248 987 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  173 437 მომხმარებელი

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  33 883 მომხმარებელი

 • Swift Selection Search

  Swift Selection Search

  Swiftly access your search engines in a popup panel when you select text in a webpage. Context menu also included!

  13 662 მომხმარებელი

მეტად გავრცელებული გაფართოებები
 • Tranquility Reader

  Tranquility Reader

  Tranquility Reader improves the readability of web articles by removing unnecessary elements like ads, images, social sharing widgets, and other distracting fluff.

  10 202 მომხმარებელი

 • ClearURLs

  ClearURLs

  Remove tracking elements from URLs.

  15 476 მომხმარებელი

 • LASER CAT

  LASER CAT

  This is probably a laser cat add-on so you can shoot laser cat lasers at things.

  5 883 მომხმარებელი

 • Forecastfox (fix version)

  Forecastfox (fix version)

  Get international weather updates (via AccuWeather.com) displayed right in Firefox with this highly customizable extension.

  40 774 მომხმარებელი