გაფართოებები

მოიძიეთ მძლავრი ხელსაწყოები, შემატეთ ბრაუზერს ახალი შესაძლებლობები და მოარგეთ Firefox თქვენს მოთხოვნილებებს.

დათვალიერება ყველა კატეგორიის
სასურველი გაფართოებები
 • Image Search Options

  Image Search Options

  Image Search Options provides a set of highly customizable reverse image search context menu options.

  44 828 მომხმარებელი

 • Auto Tab Discard

  Auto Tab Discard

  Use native tab discard method to automatically reduce memory usage of inactive tabs

  25 774 მომხმარებელი

 • Smart HTTPS

  Smart HTTPS

  Automatically changes HTTP addresses to the secure HTTPS, and if loading encounters error, reverts it back to HTTP.

  18 004 მომხმარებელი

 • FoxyTab

  FoxyTab

  Collection of Tab Related Actions e.g. Duplicate, Close Duplicates, Close to the Left, Copy Title, Merge Windows, Save as PDF, Copy Urls Tab/All/Left/Right, Host keep/close/close other, Sort by URL/Title, Asce/Desc, Move, Reload, Reload Timer

  14 150 მომხმარებელი

საუკეთესოდ შეფასებული გაფართოებები
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Protects you against tracking through "free", centralized, content delivery. It prevents a lot of requests from reaching networks like Google Hosted Libraries, and serves local files to keep sites from breaking. Complements regular content blockers.

  187 221 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  116 432 მომხმარებელი

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  26 881 მომხმარებელი

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  611 779 მომხმარებელი

მეტად გავრცელებული გაფართოებები
 • LASER CAT

  LASER CAT

  This is probably a laser cat add-on so you can shoot laser cat lasers at things.

  1 542 მომხმარებელი

 • Worldwide Radio

  Worldwide Radio

  Listen to live radio stations from around the world!

  47 304 მომხმარებელი

 • Block Site

  Block Site

  A customizable password protected website blocker and redirector

  12 881 მომხმარებელი

 • Youtube Audio

  Youtube Audio

  Stream only Audio on Youtube

  6 174 მომხმარებელი