გაფართოებები

მოიძიეთ მძლავრი ხელსაწყოები, შემატეთ ბრაუზერს ახალი შესაძლებლობები და მოარგეთ Firefox თქვენს მოთხოვნილებებს.

დათვალიერება ყველა კატეგორიის
სასურველი გაფართოებები
 • Facebook Container

  Facebook Container

  Prevent Facebook from tracking you around the web. The Facebook Container extension for Firefox helps you take control and isolate your web activity from Facebook.

  881 274 მომხმარებელი

 • Video DownloadHelper

  Video DownloadHelper

  The easy way to download and convert Web videos from hundreds of YouTube-like sites.

  2 796 954 მომხმარებელი

 • Forecastfox (fix version)

  Forecastfox (fix version)

  Get international weather forecasts from AccuWeather.com and display them in any toolbar or statusbar with this highly customizable and unobtrusive extension.

  39 604 მომხმარებელი

 • TinEye Reverse Image Search

  TinEye Reverse Image Search

  Click on any image on the web to search for it on TinEye. Recommended by Firefox! Discover where an image came from, see how it is being used, check if modified versions exist or locate high resolution versions. Made with love by the TinEye team.

  59 541 მომხმარებელი

საუკეთესოდ შეფასებული გაფართოებები
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Protects you against tracking through "free", centralized, content delivery. It prevents a lot of requests from reaching networks like Google Hosted Libraries, and serves local files to keep sites from breaking. Complements regular content blockers.

  232 837 მომხმარებელი

 • SingleFile | Save a page as a single HTML file

  SingleFile | Save a page as a single HTML file

  Save a complete page (with stylesheets, images, etc.) as a single HTML file

  13 262 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  159 149 მომხმარებელი

 • Swift Selection Search

  Swift Selection Search

  Swiftly access your search engines in a popup panel when you select text in a webpage. Context menu also included!

  13 763 მომხმარებელი

მეტად გავრცელებული გაფართოებები
 • Tabby - Window & Tab Manager

  Tabby - Window & Tab Manager

  Tabby helps you manage a lot of windows and tabs easily; it can help you open, close, move, pin, and do many other things on tabs and windows quickly. With Tabby, you can even save all you windows and tabs for later with just one click!

  2 153 მომხმარებელი

 • Weather Extension

  Weather Extension

  The best way to see the weather right in your browser. Easier than looking outside!

  15 066 მომხმარებელი

 • ClearURLs

  ClearURLs

  Remove tracking elements from URLs.

  10 430 მომხმარებელი

 • ScrollAnywhere

  ScrollAnywhere

  Scroll page without touching scroll-bar! Press Middle (Right / Left) mouse button anywhere on the page to scroll just like with scrollbar. Features also: - "grab and drag" scrolling - customizable scrollbars! - the Momentum auto-scroll

  7 300 მომხმარებელი