გაფართოებები, ერთგვარი პროგრამები ბრაუზერისთვის.

რომლებიც ჰმატებს Firefox-ს ახალ შესაძლებლობებს გვერდების უფრო სწრაფად და მოხერხებულად მოსანახულებლად, ან უბრალოდ გასართობად.

სასურველი გაფართოებები
 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  26 743 მომხმარებელი

 • Block Site

  Block Site

  A customizable password protected website blocker and redirector

  12 669 მომხმარებელი

 • Don't touch my tabs! (rel=noopener)

  Don't touch my tabs! (rel=noopener)

  Prevent tabs opened by a hyperlink from hijacking the previous tab by adding the rel=noopener attribute to all hyperlinks (excluding same-domain hyperlinks).

  8 212 მომხმარებელი

 • Impulse Blocker

  Impulse Blocker

  Block distracting websites when you are browsing the web. You can list websites that you don't want to visit in the settings. You can pause or turn off the blocker quickly. Completely open source.

  6 525 მომხმარებელი

მეტად გავრცელებული თემები
 • Dark Fox

  Dark Fox

  60 698 მომხმარებელი

 • Rainbow Blur

  Rainbow Blur

  44 423 მომხმარებელი

 • Fantasy of Lights - N.Lights Series 1

  Fantasy of Lights - N.Lights Series 1

  27 749 მომხმარებელი

გაფართოებები პირადულობის ასამაღლებლად
 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  605 834 მომხმარებელი

 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Protects you against tracking through "free", centralized, content delivery. It prevents a lot of requests from reaching networks like Google Hosted Libraries, and serves local files to keep sites from breaking. Complements regular content blockers.

  186 049 მომხმარებელი

 • Facebook Container

  Facebook Container

  Prevent Facebook from tracking you around the web. The Facebook Container extension for Firefox helps you take control and isolate your web activity from Facebook.

  651 211 მომხმარებელი

 • Disconnect

  Disconnect

  Make the web faster, more private, and more secure.

  170 930 მომხმარებელი

მეტად გავრცელებული გაფართოებები
 • uBlock Origin

  uBlock Origin

  როგორც იქნა, მძლავრი და შედეგიანი რეკლამების შემზღუდავი. ზოგავს CPU-ს და მეხსიერებას.

  4 555 354 მომხმარებელი

 • NoScript Security Suite

  NoScript Security Suite

  The best security you can get in a web browser! Allow active content to run only from sites you trust, and protect yourself against XSS other web security exploits. Disabled and can't reinstall? https://tinyurl.com/moz-ext-cert

  1 502 467 მომხმარებელი

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  605 834 მომხმარებელი

 • HTTPS Everywhere

  HTTPS Everywhere

  Encrypt the web! HTTPS Everywhere is a Firefox extension to protect your communications by enabling HTTPS encryption automatically on sites that are known to support it, even when you type URLs or follow links that omit the https: prefix.

  596 090 მომხმარებელი

სასურველი თემები
პაროლების მართვის სასურველი საშუალებები
 • LastPass Password Manager

  LastPass Password Manager

  LastPass, an award-winning password manager, saves your passwords and gives you secure access from every computer and mobile device.

  826 402 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  115 596 მომხმარებელი

 • 1Password X – Password Manager

  1Password X – Password Manager

  The best way to experience 1Password in your browser. Easily sign in to sites, generate passwords, and store secure information, including logins, credit cards, notes, and more.

  42 852 მომხმარებელი

 • RoboForm Password Manager

  RoboForm Password Manager

  RoboForm, the #1 ranked Password Manager makes your life easier by remembering passwords and logging you into websites automatically

  84 412 მომხმარებელი