3.530 reviews
  • Autor wykonał dużą pracę aby nas zabezpieczyć w sieci. Wszystko co obok pisze się o tym Rozszerzeniu jest prawdą!.
    Dziwię się niektórym opiniodawcom, tak krytycznym. Sądzę, że te opinie pisane są raczej w zdenerwowaniu. Pewien jestem, że Autor będzie wdzięczny za każdą opinię krytyczną, przedstawioną tak by mógł usprawnić swoją ciężką pracę. Ale nie szukajmy dziury w całym!. Rozszerzenie jest naprawdę OK!.
  • First rate in rescuing me from ads that try to take over my PC.
  • Bis jetzt die Verbesserung bemerkt - wunderbar!
  • I love it. It's great. You should try it.