Joe Hewitt

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Joe Hewitt
Trang chủ http://www.joehewitt.com/
Địa chỉ email
Người dùng kể từ March 5, 2007
Number of add-ons developed 2 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Firebug No Restart

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

Rated 5 out of 5 stars (1.761)
2.539.765 users

Firebug Japanese

Firebug は、Web ページを閲覧中にクリック 1 回で使える豊富な開発ツールを Firefox に統合します。あなたはあらゆる Web ページの CSS、HTML、および JavaScript をリアルタイムに編集、デバッグ、またはモニタすることができます。

Rated 5 out of 5 stars (5)
127 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.