Joe Hewitt

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Joe Hewitt
Trang chủ http://www.joehewitt.com/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Firebug

Firebug tích hợp vào Firefox vô số công cụ phát triển ngay trước đầu ngón tay của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi, và theo dõi CSS, HTML và JavaScript trực tiếp trên bất kì trang web nào...

Firebug 1.4 yêu cầu Firefox 3.0 hoặc cao hơn.

Rated 4 out of 5 stars (2.082)
1.588.809 người dùng1.588.809 người dùng

Firebug Japanese Requires Restart

Firebug は、Web ページを閲覧中にクリック 1 回で使える豊富な開発ツールを Firefox に統合します。あなたはあらゆる Web ページの CSS、HTML、および JavaScript をリアルタイムに編集、デバッグ、またはモニタすることができます。

Rated 4 out of 5 stars (6)
32 người dùng32 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.