zeniko

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên zeniko
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Console² Bắt buộc khởi động lại

Console² (pronounced Console Squared or Console Two) replaces the JavaScript Console with what could be the next generation Error Console. From v0.5 includes the Console Filter extension previously available separately from the Console² website.

Rated 5 out of 5 stars (47)
2.366 người dùng2.366 người dùng

Fission Bắt buộc khởi động lại

Fission combines address bar and progress bar (Safari style). This makes the progress bar more visible and allows for a nice visual effect.

Rated 4 out of 5 stars (361)
899 người dùng899 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.