dkgo

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên dkgo
Người dùng kể từ January 26, 2008
Số tiện ích được phát triển 11 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

FXChrome Requires Restart

A Chrome-like theme for Firefox.

Rated 4 out of 5 stars (763)
105.488 người dùng105.488 người dùng

mx4 Requires Restart

Maxthon like theme for Firefox

Rated 5 out of 5 stars (133)
9.234 người dùng9.234 người dùng

FXOpera Requires Restart

Opera like theme for Firefox

Rated 5 out of 5 stars (188)
11.363 người dùng11.363 người dùng

MX3 Requires Restart

Maxthon 3 like theme for Firefox

Rated 5 out of 5 stars (180)
9.283 người dùng9.283 người dùng

Metal3D Requires Restart

Three-dimensional metal style

Rated 4 out of 5 stars (67)
673 người dùng673 người dùng

Đánh giá Của tôi

Quick Note

Rated 5 out of 5 stars

move the icon of the bookmarks toobar, Restart, the icon in the final surface.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.7.1). 

Popup Inspector

Rated 5 out of 5 stars

Great~!!

Quick Copy

Rated 5 out of 5 stars

thanks~~

FoxMap

Rated 4 out of 5 stars

pleae add Street view..

Clear Bar

Rated 5 out of 5 stars

please add searchbar

MiniTube

Rated 5 out of 5 stars

Chinese search garbled

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.1.0). 

Devo

Rated 3 out of 5 stars

Does not support the Chinese character

Cannot input the http website