dkgo

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên dkgo
Người dùng kể từ January 26, 2008
Số tiện ích được phát triển 11 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

FXChrome Bắt buộc khởi động lại

A Chrome-like theme for Firefox.

Rated 4 out of 5 stars (584)
8.514 người dùng8.514 người dùng

FXOpera Bắt buộc khởi động lại

Opera like theme for Firefox

Rated 5 out of 5 stars (175)
1.808 người dùng1.808 người dùng

mx4 Bắt buộc khởi động lại

Maxthon like theme for Firefox

Rated 5 out of 5 stars (126)
1.809 người dùng1.809 người dùng

MX3 Bắt buộc khởi động lại

Maxthon 3 like theme for Firefox

Rated 5 out of 5 stars (182)
1.216 người dùng1.216 người dùng

Metal3D Bắt buộc khởi động lại

Three-dimensional metal style

Rated 4 out of 5 stars (67)
6 người dùng6 người dùng

Đánh giá Của tôi

Quick Note

Rated 5 out of 5 stars

move the icon of the bookmarks toobar, Restart, the icon in the final surface.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.7.1). 

Popup Inspector

Rated 5 out of 5 stars

Great~!!

Quick Copy

Rated 5 out of 5 stars

thanks~~

FoxMap

Rated 4 out of 5 stars

pleae add Street view..

Clear Bar

Rated 5 out of 5 stars

please add searchbar

MiniTube

Rated 5 out of 5 stars

Chinese search garbled

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.1.0). 

Devo

Rated 3 out of 5 stars

Does not support the Chinese character

Cannot input the http website