Sindre Sorhus

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sindre Sorhus
Địa điểm Norway
Nghề nghiệp Web developer
Trang chủ http://sindresorhus.com/
Địa chỉ email
Người dùng kể từ March 3, 2012
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

GitHub Notifier No Restart

Displays your GitHub notifications unread count

Rated 5 out of 5 stars (4)
411 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.