Sindre Sorhus

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sindre Sorhus
Địa điểm Norway
Nghề nghiệp Aspiring kitten
Trang chủ https://sindresorhus.com/
Người dùng kể từ March 3, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Notifier for GitHub

Displays your GitHub notifications unread count.

Rated 5 out of 5 stars (4)
406 người dùng406 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.