AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

Sindre Sorhus

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sindre Sorhus
Địa điểm Norway
Nghề nghiệp Aspiring kitten
Trang chủ https://sindresorhus.com/
Người dùng kể từ Tháng ba 3, 2012
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Refined GitHub Tương thích với Firefox 57+

Simplifies the GitHub interface and adds many useful features.

Rated 5 out of 5 stars (11)
1.186 người dùng1.186 người dùng

Notifier for GitHub

Displays your GitHub notifications unread count.

Rated 5 out of 5 stars (6)
207 người dùng207 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.