Automation Development

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Automation Development
Trang chủ https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Automation_Development
Người dùng kể từ February 8, 2012
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Nightly Tester Tools Requires Restart

Useful tools for the nightly tester.

Rated 4 out of 5 stars (195)
22.360 người dùng22.360 người dùng

MemChaser

Firefox extension to chase the memory usage and garbage collector activity.

Rated 4 out of 5 stars (18)
1.719 người dùng1.719 người dùng

Restartless Addon with EULA

Restartless Addon with EULA to be used in tests

Chưa được xếp hạng
3 người dùng3 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.