Automation Development

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Automation Development
Trang chủ https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Automation_Development
Người dùng kể từ Tháng 2. 8, 2012
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Nightly Tester Tools Tương thích với Firefox 57+

Nightly Tester Tools (NTT) is an add-on for aiding testers of Nightly builds of Mozilla apps including Firefox.

Rated 4 out of 5 stars (194)
13.414 người dùng13.414 người dùng

MemChaser

Firefox extension to chase the memory usage and garbage collector activity.

Rated 4 out of 5 stars (17)
520 người dùng520 người dùng

Restartless Addon with EULA

Restartless Addon with EULA to be used in tests

Chưa được xếp hạng
3 người dùng3 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.