Automation Development

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Automation Development
Trang chủ https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Automation_Development
Người dùng kể từ February 8, 2012
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Nightly Tester Tools

Useful tools for the nightly tester.

Rated 4 out of 5 stars (191)
29.841 người dùng29.841 người dùng

MemChaser No Restart

Firefox extension to chase the memory usage and garbage collector activity.

Rated 4 out of 5 stars (16)
2.537 người dùng2.537 người dùng

Restartless Addon with EULA No Restart

Restartless Addon with EULA to be used in tests

Chưa được xếp hạng
5 người dùng5 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.