Malte Götz

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Malte Götz
Địa điểm Düsseldorf, Germany
Nghề nghiệp Schüler, Web-Developer
Trang chủ http://maltegoetz.de/
Người dùng kể từ April 2, 2011
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Telekom YouTube Turbo - lädt Videos schneller Bắt buộc khởi động lại

Sorgt für schnelleres laden auf YouTube bei Kunden der Deutschen Telekom.
Nur für Telekom Kunden! Keine anderen Anbieter.
Die Telekom drosselt die Geschwindigkeit auf YouTube! Mit diesem AddOn holen sie sich die Geschwindigkeit zurück.

Rated 4 out of 5 stars (38)
1.884 người dùng1.884 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.