Skarv

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Skarv
Trang chủ http://www.skarv.net/
Người dùng kể từ February 8, 2011
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Shine Bright Skin

Give the Chrome in Firefox a stunning polish! :)

Rated 4 out of 5 stars (129)
14.622 người dùng14.622 người dùng

Shine Skin

A modern theme, compatible with the new Inspector. Takes good use of semi-transparent backgrounds, leaving you with readable text whilst giving you the transparent glass effect.

Rated 4 out of 5 stars (11)
900 người dùng900 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.