Skarv

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Skarv
Trang chủ http://www.skarv.net/
Người dùng kể từ Tháng 2. 8, 2011
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Shine Bright Skin Bắt buộc khởi động lại

Give the Chrome in Firefox a stunning polish! :)

Rated 3 out of 5 stars (115)
38 người dùng38 người dùng

Shine Skin Bắt buộc khởi động lại

A modern theme, compatible with the new Inspector. Takes good use of semi-transparent backgrounds, leaving you with readable text whilst giving you the transparent glass effect.

Rated 4 out of 5 stars (10)
2 người dùng2 người dùng
Xem tất cả

Themes I've created

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.