Jaap Haitsma

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Jaap Haitsma
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

ReloadEvery Bắt buộc khởi động lại

Reloads web pages every so many seconds or minutes. The function is accessible via the context menu (menu you get when you right click on a web page) or via tab context menu (right click on the tab)

Rated 4 out of 5 stars (758)
62.031 người dùng62.031 người dùng

DictionarySearch (Official Version) Bắt buộc khởi động lại

Looks up a user selected word in an online...

Rated 4 out of 5 stars (108)
4.238 người dùng4.238 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.