The WiseStamp Team

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên The WiseStamp Team
Trang chủ http://www.wisestamp.com/
Người dùng kể từ July 17, 2008
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

WiseStamp – Giúp bạn điền chữ ký thư điện tử

Ứng dụng WiseStamp trên Firefox cho phép chèn chữ ký thư điện tử của bạn trên bất kỳ dịch vụ thư điện tử mạng nào (Gmail, Yahoo Mail, AOL, Hotmail, Google Apps …) Dễ dàng tuỳ chỉnh, bao gồm IM & các hồ sơ xã hội…

Rated 4 out of 5 stars (301)
24.041 người dùng24.041 người dùng

Email signature for Thunderbird - WiseStamp Requires Restart

Switch Thunderbird email signatures. Supports Gmail, Yahoo, AOL & Outlook webmails. Youtube, Facebook, Twitter icons & more

Rated 2 out of 5 stars (5)
4.553 người dùng4.553 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.