The Shareaholic Team

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên The Shareaholic Team
Địa điểm Cambridge, Massachusetts next to MIT and Harvard University
Trang chủ http://www.shareaholic.com
Người dùng kể từ May 13, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Shareaholic | share with Google, Facebook and more Requires Restart

Shareaholic is the easiest way to share & bookmark great content from anywhere on the web from one simple ALL-IN-ONE add-on. Works with Facebook, Twitter, Pinterest, Google, LinkedIn, E-mail and 200+ additional services.

Rated 4 out of 5 stars (265)
9.310 người dùng9.310 người dùng

Đánh giá Của tôi

Ghostery

Rated 4 out of 5 stars

useful little add-on

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0).