Đánh giá

Alleluia

Rated 5 out of 5 stars bởi Mark vào June 28, 2013

I value life from conception forward: this is not option it is FACT: human life begins at conception

share the love of truth: 180 movie dot com, on the interweb

Rated 5 out of 5 stars bởi Bug Begone 1214 vào December 15, 2012

pathétique chrétien décadent.

Rated 1 out of 5 stars bởi garyv3f vào June 10, 2012

Xem tất cả 9 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.