Đánh giá

cool

Rated 5 out of 5 stars bởi karisma vào March 2, 2015 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Muy Lindo :D

Rated 5 out of 5 stars bởi Mariela Arredondo vào August 13, 2014 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Comment

how can use themes for my Mozilla? in my computer it doesn't working.

Rated 1 out of 5 stars bởi Aswinamirah_2812 vào May 27, 2014 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Xem tất cả 16 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.