Đánh giá

Lovely theme, but why does the description look scrambled?

Rated 5 out of 5 stars bởi Christian Reese vào February 19, 2016 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

How cute

Rated 5 out of 5 stars bởi Moicia vào October 14, 2015 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

cool

Rated 5 out of 5 stars bởi karisma vào March 2, 2015 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Xem tất cả 18 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.