เพื่อใช้ส่วนเสริมเหล่านี้ คุณต้อง
ดาวน์โหลด Firefox

แนะนำ

Snap Links Plus

Right-click and drag links you want open in new tabs.
รับส่วนขยาย

ส่วนขยายเป็นเหมือนแอปสำหรับ Firefox

ส่วนขยายเพิ่มคุณลักษณะไปยัง Firefox เพื่อทำให้การท่องเว็บเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น หรือเพียงแค่ความสนุกธรรมดา
ดูส่วนขยายทั้งหมด
Privacy & Security extensions
Privacy & Security extensions
See staff picks
YouTube customization
YouTube customization
See staff picks
Extension starter pack
Extension starter pack
See staff picks
ส่วนขยายที่แนะนำ
 • FoxyProxy Standard

  FoxyProxy Standard

  FoxyProxy is an advanced proxy management tool that completely replaces Firefox's limited proxying capabilities. For a simpler tool and less advanced configuration options, please use FoxyProxy Basic.

  212,804 ผู้ใช้

 • Turbo Download Manager

  Turbo Download Manager

  A download manager with the ability to pause and resume downloads, download remote files, and more.

  64,680 ผู้ใช้

 • Minimal Theme for Twitter

  Minimal Theme for Twitter

  Declutter and refine the Twitter web experience.

  12,124 ผู้ใช้

 • Tab Reloader (page auto refresh)

  Tab Reloader (page auto refresh)

  An easy-to-use tab reloader with custom reloading time settings for individual tabs

  77,394 ผู้ใช้

ชุดรูปแบบยอดนิยม
 • Activist – Balanced

  Activist – Balanced

  1,200,082 ผู้ใช้

 • Visionary – Balanced

  Visionary – Balanced

  804,803 ผู้ใช้

 • Dreamer – Balanced

  Dreamer – Balanced

  724,552 ผู้ใช้

YouTube customization
 • AdBlocker for YouTube™

  AdBlocker for YouTube™

  Remove all annoying ads from YouTube.

  506,988 ผู้ใช้

 • Enhancer for YouTube™

  Enhancer for YouTube™

  ควบคุม YouTube และเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณ!

  734,660 ผู้ใช้

 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  295,001 ผู้ใช้

 • YouTube NonStop

  YouTube NonStop

  Tired of getting that "Video paused. Continue watching?" confirmation dialog? This extension autoclicks it, so you can listen to your favorite music uninterrupted. Working on YouTube and YouTube Music!

  88,295 ผู้ใช้

Creativity extensions
 • Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  With this extension you can check text with the free style and grammar checker LanguageTool. It finds many errors that a simple spell checker cannot detect, like mixing up there/their, a/an, or repeating a word.

  255,850 ผู้ใช้

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  262,176 ผู้ใช้

 • Dark Background and Light Text

  Dark Background and Light Text

  Make every web page (or just the pages you want) display light text on dark backgrounds. All color variations are fully customizable.

  31,031 ผู้ใช้

 • Dictionary Anywhere

  Dictionary Anywhere

  View definitions easily as you browse the web. Double-click any word to view its definition in a small pop-up bubble. It also supports Spanish, German, French language alongside English. Enjoy Reading Uninterrupted!!!.

  38,538 ผู้ใช้

Social streaming
 • Enhancer for YouTube™

  Enhancer for YouTube™

  ควบคุม YouTube และเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณ!

  734,660 ผู้ใช้

 • YouTube NonStop

  YouTube NonStop

  Tired of getting that "Video paused. Continue watching?" confirmation dialog? This extension autoclicks it, so you can listen to your favorite music uninterrupted. Working on YouTube and YouTube Music!

  88,295 ผู้ใช้

 • Youtube Audio

  Youtube Audio

  Stream just the audio from YouTube to save bandwidth and battery life

  48,945 ผู้ใช้

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  262,176 ผู้ใช้

“privacy” tagged extensions
 • uBlock Origin

  uBlock Origin

  Finally, an efficient wide-spectrum content blocker. Easy on CPU and memory.

  6,407,455 ผู้ใช้

 • AdBlocker Ultimate

  AdBlocker Ultimate

  Completely remove ALL ads. No “acceptable” ads or whitelisted advertisers allowed. This free extensions also helps block trackers and malware.

  2,152,015 ผู้ใช้

 • DuckDuckGo Privacy Essentials

  DuckDuckGo Privacy Essentials

  Simple and seamless privacy protection for your browser: tracker blocking, cookie protection, DuckDuckGo private search, email protection, HTTPS upgrading, and much more.

  1,584,657 ผู้ใช้

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  1,124,307 ผู้ใช้