เพื่อใช้ส่วนเสริมเหล่านี้ คุณต้อง
ดาวน์โหลด Firefox

แนะนำ

Download All Images

Save images easily — just grab them from your current tab.
รับส่วนขยาย

ส่วนขยายเป็นเหมือนแอปสำหรับ Firefox

ส่วนขยายเพิ่มคุณลักษณะไปยัง Firefox เพื่อทำให้การท่องเว็บเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น หรือเพียงแค่ความสนุกธรรมดา
ดูส่วนขยายทั้งหมด
Privacy & Security extensions
Privacy & Security extensions
See staff picks
YouTube customization
YouTube customization
See staff picks
Extension starter pack
Extension starter pack
See staff picks
ส่วนขยายที่แนะนำ
 • Popup Blocker (strict)

  Popup Blocker (strict)

  Strictly block all popup requests from any website by default. A notification window is opened to allow you accept, reject, open the popup in background page, or redirect the current page to popup address

  56,417 ผู้ใช้

 • Simple Translate

  Simple Translate

  Quickly translate selected or typed text on web pages. Supports Google Translate and DeepL API.

  273,430 ผู้ใช้

 • Webmail Ad Blocker

  Webmail Ad Blocker

  Remove advertising clutter from your web-based email. Expand your viewable area by blocking and removing ads on the right-hand side of the screen when using Gmail, Hotmail, Outlook.com and Yahoo Mail.

  28,824 ผู้ใช้

 • Weather Extension

  Weather Extension

  The best way to see the weather right in your browser. Easier than looking outside!

  21,306 ผู้ใช้

ชุดรูปแบบยอดนิยม
 • Activist – Balanced

  Activist – Balanced

  1,037,537 ผู้ใช้

 • Visionary – Balanced

  Visionary – Balanced

  688,622 ผู้ใช้

 • Dreamer – Balanced

  Dreamer – Balanced

  614,960 ผู้ใช้

YouTube customization
 • AdBlocker for YouTube™

  AdBlocker for YouTube™

  Remove all annoying ads from YouTube.

  523,612 ผู้ใช้

 • Enhancer for YouTube™

  Enhancer for YouTube™

  ควบคุม YouTube และเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณ!

  748,656 ผู้ใช้

 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  336,243 ผู้ใช้

 • YouTube NonStop

  YouTube NonStop

  Tired of getting that "Video paused. Continue watching?" confirmation dialog? This extension autoclicks it, so you can listen to your favorite music uninterrupted. Working on YouTube and YouTube Music!

  117,912 ผู้ใช้

Creativity extensions
 • Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  With this extension you can check text with the free style and grammar checker LanguageTool. It finds many errors that a simple spell checker cannot detect, like mixing up there/their, a/an, or repeating a word.

  262,715 ผู้ใช้

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  269,870 ผู้ใช้

 • Dark Background and Light Text

  Dark Background and Light Text

  Make every web page (or just the pages you want) display light text on dark backgrounds. All color variations are fully customizable.

  30,475 ผู้ใช้

 • Dictionary Anywhere

  Dictionary Anywhere

  View definitions easily as you browse the web. Double-click any word to view its definition in a small pop-up bubble. It also supports Spanish, German, French language alongside English. Enjoy Reading Uninterrupted!!!.

  41,865 ผู้ใช้

Social streaming
 • Enhancer for YouTube™

  Enhancer for YouTube™

  ควบคุม YouTube และเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณ!

  748,656 ผู้ใช้

 • YouTube NonStop

  YouTube NonStop

  Tired of getting that "Video paused. Continue watching?" confirmation dialog? This extension autoclicks it, so you can listen to your favorite music uninterrupted. Working on YouTube and YouTube Music!

  117,912 ผู้ใช้

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  269,870 ผู้ใช้

 • Youtube Audio

  Youtube Audio

  Stream just the audio from YouTube to save bandwidth and battery life

  44,850 ผู้ใช้

“image search” tagged extensions
 • DuckDuckGo Privacy Essentials

  DuckDuckGo Privacy Essentials

  Simple and seamless privacy protection for your browser: tracker blocking, cookie protection, DuckDuckGo private search, email protection, HTTPS upgrading, and much more.

  1,572,434 ผู้ใช้

 • Search by Image

  Search by Image

  A powerful reverse image search tool, with support for various search engines, such as Google, Bing, Yandex, Baidu and TinEye.

  269,870 ผู้ใช้

 • TinEye Reverse Image Search

  TinEye Reverse Image Search

  Click on any image on the web to search for it on TinEye. Recommended by Firefox! Discover where an image came from, see how it is being used, check if modified versions exist or locate high resolution versions. Made with love by the TinEye team.

  60,700 ผู้ใช้

 • Image Search Options

  Image Search Options

  A customizable reverse image search tool that conveniently presents a variety of top image search engines.

  44,836 ผู้ใช้