ปรับแต่ง Firefox

Whether you’re new to extension development, polishing up or porting an existing extension or theme, or creating a custom enterprise solution, we’ve got the resources to support you.

Learn how to make an extension

Ready to submit or manage your extension?

Sign in to the Developer Hub to submit or manage extensions and themes.

Register for a developer account or log in to the Developer Hub
developers working on add-ons

มีส่วนร่วม

Connect with thousands of developers and discover more ways you can contribute to the extension ecosystem.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนนักพัฒนา

Connect with us

Twitter

  • สำหรับนักพัฒนา:@mozamo
  • สำหรับผู้ใช้ปลายทาง:@rockyourfirefox

จดหมายข่าวนักพัฒนาส่วนขยาย

Stay up-to-date on news and events for Firefox extension developers.