צלמית של Web Developer

Web Developer 1.2.13 נדרשת הפעלה מחדש

מאת chrispederick

The Web Developer extension adds various web developer tools to the browser.