הרחבות

חקירת כלים ותכונות רבי עצמה לטובת התאמה אישית של Firefox ולהפיכת הדפדפן לשלך.

חקירת כל הקטגוריות
הרחבות מומלצות
 • Clear Browsing Data

  Clear Browsing Data

  Delete browsing data directly from the browser toolbar. Clear cookies, history and cache with a single click.

  15,312 משתמשים

 • MYKI Password Manager & Authenticator

  MYKI Password Manager & Authenticator

  Offline P2P encrypted password manager & authenticator. Auto-fill Two-Factor Authentication (2FA) tokens.

  3,870 משתמשים

 • Impulse Blocker

  Impulse Blocker

  Block distracting websites. Just list the sites you want Impulse Blocker to pause or completely avoid.

  8,399 משתמשים

 • Worldwide Radio

  Worldwide Radio

  Listen to live radio stations from around the world!

  76,373 משתמשים

ההרחבות המדורגות ביותר
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  מגן עליך מפני מעקב המבוצע דרך רשתות אספקת תוכן ריכוזיות ו"חינמיות". מונע מבקשות מלהגיע לרשתות כמו Google Hosted Libraries, ומשתמש בקבצים מקומיים כדי למנוע שיבושים. משלים חוסמי תוכן רגילים.

  286,126 משתמשים

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  216,359 משתמשים

 • Swift Selection Search

  Swift Selection Search

  Swiftly access your search engines in a popup panel when you select text in a webpage. Context menu also included!

  15,963 משתמשים

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  38,623 משתמשים

ההרחבות שמובילות לאחרונה
 • Metastream Remote

  Metastream Remote

  Watch streaming media with friends.

  11,689 משתמשים

 • Facebook Container

  Facebook Container

  Prevent Facebook from tracking you around the web. The Facebook Container extension for Firefox helps you take control and isolate your web activity from Facebook.

  2,044,624 משתמשים

 • SingleFile | Save a page as a single HTML file

  SingleFile | Save a page as a single HTML file

  Save a complete page (with stylesheets, images, etc.) as a single HTML file

  44,585 משתמשים

 • Tranquility Reader

  Tranquility Reader

  Tranquility Reader improves the readability of web articles by removing unnecessary elements like ads, images, social sharing widgets, and other distracting fluff.

  54,662 משתמשים