הרחבות

חקירת כלים ותכונות רבי עצמה לטובת התאמה אישית של Firefox ולהפיכת הדפדפן לשלך.

חקירת כל הקטגוריות
הרחבות מומלצות
 • Auto Tab Discard

  Auto Tab Discard

  Increase browser speed and reduce memory load and when you have numerous open tabs.

  36,562 משתמשים

 • YouTube Video and Audio Downloader (WebEx)

  YouTube Video and Audio Downloader (WebEx)

  Download YouTube videos in all available formats and extract the original audio files

  186,912 משתמשים

 • Link Gopher

  Link Gopher

  Extracts all links from web page, sorts them, removes duplicates, and displays them in a new tab for inspection or copy and paste into other systems.

  16,030 משתמשים

 • Private Bookmarks

  Private Bookmarks

  Enables a password-protected bookmark folder.

  10,346 משתמשים

ההרחבות המדורגות ביותר
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  מגן עליך מפני מעקב המבוצע דרך רשתות אספקת תוכן ריכוזיות ו"חינמיות". מונע מבקשות מלהגיע לרשתות כמו Google Hosted Libraries, ומשתמש בקבצים מקומיים כדי למנוע שיבושים. משלים חוסמי תוכן רגילים.

  253,648 משתמשים

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  178,996 משתמשים

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  34,957 משתמשים

 • Swift Selection Search

  Swift Selection Search

  Swiftly access your search engines in a popup panel when you select text in a webpage. Context menu also included!

  14,089 משתמשים

ההרחבות שמובילות לאחרונה
 • Tranquility Reader

  Tranquility Reader

  Tranquility Reader improves the readability of web articles by removing unnecessary elements like ads, images, social sharing widgets, and other distracting fluff.

  9,050 משתמשים

 • Weather Extension

  Weather Extension

  The best way to see the weather right in your browser. Easier than looking outside!

  31,084 משתמשים

 • LASER CAT

  LASER CAT

  This is probably a laser cat add-on so you can shoot laser cat lasers at things.

  6,178 משתמשים

 • ClearURLs

  ClearURLs

  Remove tracking elements from URLs.

  15,578 משתמשים