Επεκτάσεις

Εξερευνήστε ισχυρά εργαλεία και δυνατότητες για να προσαρμόσετε το Firefox και να το κάνετε ολοκληρωτικά δικό σας.

Εξερεύνηση όλων των κατηγοριών
Προτεινόμενες επεκτάσεις
 • Block Site

  Block Site

  A customizable, password-protected website blocker and redirector.

  41.759 χρήστες

 • Tab Reloader (page auto refresh)

  Tab Reloader (page auto refresh)

  An easy-to-use tab reloader with custom reloading time settings for individual tabs

  52.729 χρήστες

 • MYKI Password Manager & Authenticator

  MYKI Password Manager & Authenticator

  Offline P2P encrypted password manager & authenticator. Auto-fill Two-Factor Authentication (2FA) tokens.

  3.527 χρήστες

 • Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  With this extension you can check text with the free style and grammar checker LanguageTool. It finds many errors that a simple spell checker cannot detect, like mixing up there/their, a/an, or repeating a word.

  109.402 χρήστες

Πιο υψηλά βαθμολογημένες επεκτάσεις
 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  46.999 χρήστες

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  195.898 χρήστες

 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω "δωρεάν" διανομής περιεχόμενου. Αποτρέπει κλήσεις προς εξωτερικά δίκτυα όπως οι βιβλιοθήκες της Google και σερβίρει τοπικά αρχεία για σωστή προβολή ιστοσελίδων. Συμπληρώνει συνήθη πρόθετα αποκλεισμού.

  195.681 χρήστες

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  950.184 χρήστες

Δημοφιλείς επεκτάσεις
 • Worldwide Radio

  Worldwide Radio

  Listen to live radio stations from around the world!

  59.932 χρήστες

 • Impulse Blocker

  Impulse Blocker

  Block distracting websites. Just list the sites you want Impulse Blocker to pause or completely avoid.

  11.504 χρήστες

 • ClearURLs

  ClearURLs

  Removes tracking elements from URLs

  49.439 χρήστες

 • Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  With this extension you can check text with the free style and grammar checker LanguageTool. It finds many errors that a simple spell checker cannot detect, like mixing up there/their, a/an, or repeating a word.

  109.402 χρήστες