Επεκτάσεις

Εξερευνήστε ισχυρά εργαλεία και δυνατότητες για να προσαρμόσετε το Firefox και να το κάνετε ολοκληρωτικά δικό σας.

Εξερεύνηση όλων των κατηγοριών
Προτεινόμενες επεκτάσεις
 • Gesturefy

  Gesturefy

  Navigate, operate, and browse faster with mouse gestures! A customizable mouse gesture add-on with a variety of different commands.

  99.671 χρήστες

 • Private Bookmarks

  Private Bookmarks

  Enables a password-protected bookmark folder.

  8.926 χρήστες

 • Auto Tab Discard

  Auto Tab Discard

  Increase browser speed and reduce memory load and when you have numerous open tabs.

  34.732 χρήστες

 • Clear Cache

  Clear Cache

  Clear browser cache with a single click or via the F9 key. F9 Fever! ;)

  40.032 χρήστες

Πιο υψηλά βαθμολογημένες επεκτάσεις
 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  34.400 χρήστες

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  178.785 χρήστες

 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω "δωρεάν" διανομής περιεχόμενου. Αποτρέπει κλήσεις προς εξωτερικά δίκτυα όπως οι βιβλιοθήκες της Google και σερβίρει τοπικά αρχεία για σωστή προβολή ιστοσελίδων. Συμπληρώνει συνήθη πρόθετα αποκλεισμού.

  173.161 χρήστες

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  921.693 χρήστες

Δημοφιλείς επεκτάσεις
 • RegretsReporter

  RegretsReporter

  The RegretsReporter browser extension, built by the nonprofit Mozilla, lets you flag regrettable recommendations on YouTube.

  954 χρήστες

 • Forget Me Not - Forget cookies & other data

  Forget Me Not - Forget cookies & other data

  Make the browser forget website data (like cookies, local storage, etc.), except for the data you want to keep by adding domains to a whitelist, graylist, blacklist, or redlist.

  23.896 χρήστες

 • Firefox Color

  Firefox Color

  Build, save and share beautiful Firefox themes.

  101.958 χρήστες

 • Dictionary Anywhere

  Dictionary Anywhere

  View definitions easily as you browse the web. Double-click any word to view its definition in a small pop-up bubble. It also supports Spanish, German, French language alongside English. Enjoy Reading Uninterrupted!!!.

  9.331 χρήστες