Επεκτάσεις

Εξερευνήστε ισχυρά εργαλεία και δυνατότητες για να προσαρμόσετε το Firefox και να το κάνετε ολοκληρωτικά δικό σας.

Εξερεύνηση όλων των κατηγοριών
Προτεινόμενες επεκτάσεις
 • Firefox Multi-Account Containers

  Firefox Multi-Account Containers

  Firefox Multi-Account Containers lets you keep parts of your online life separated into color-coded tabs that preserve your privacy. Cookies are separated by container, allowing you to use the web with multiple identities or accounts simultaneously.

  258.822 χρήστες

 • Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery – Privacy Ad Blocker

  Ghostery is a powerful privacy extension. Block ads, stop trackers and speed up websites.

  1.466.743 χρήστες

 • Tree Style Tab

  Tree Style Tab

  Show tabs like a tree.

  171.651 χρήστες

 • Cookie Quick Manager

  Cookie Quick Manager

  An addon to manage cookies (view, search, create, edit, remove, backup, restore, protect from deletion and much more). Firefox 57+ is supported.

  45.223 χρήστες

Πιο υψηλά βαθμολογημένες επεκτάσεις
 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Προστατεύει από παρακολούθηση μέσω "δωρεάν" διανομής περιεχόμενου. Αποτρέπει κλήσεις προς εξωτερικά δίκτυα όπως οι βιβλιοθήκες της Google και σερβίρει τοπικά αρχεία για σωστή προβολή ιστοσελίδων. Συμπληρώνει συνήθη πρόθετα αποκλεισμού.

  252.103 χρήστες

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  176.775 χρήστες

 • LeechBlock NG

  LeechBlock NG

  LeechBlock NG is a simple productivity tool designed to block those time-wasting sites that can suck the life out of your working day. All you need to do is specify which sites to block and when to block them.

  34.573 χρήστες

 • Swift Selection Search

  Swift Selection Search

  Swiftly access your search engines in a popup panel when you select text in a webpage. Context menu also included!

  13.956 χρήστες

Δημοφιλείς επεκτάσεις
 • Tranquility Reader

  Tranquility Reader

  Tranquility Reader improves the readability of web articles by removing unnecessary elements like ads, images, social sharing widgets, and other distracting fluff.

  8.581 χρήστες

 • Weather Extension

  Weather Extension

  The best way to see the weather right in your browser. Easier than looking outside!

  30.770 χρήστες

 • ClearURLs

  ClearURLs

  Remove tracking elements from URLs.

  15.391 χρήστες

 • LASER CAT

  LASER CAT

  This is probably a laser cat add-on so you can shoot laser cat lasers at things.

  6.015 χρήστες